Speciallæge i psykiatri til Afdeling for Traume- og Torturoverlevere ATT Vejle

Ansøgningsfrist: 30/08/2024 Øvrige afdelinger Psykiatri

Vi søger en speciallæge i psykiatri og tilbyder bl.a. følgende:

 • Ingen vagter og mulighed for deltid
 • Stor indflydelse på udviklingen af et lægefagligt miljø i top-klasse, så vi også kan klare fremtidens udfordringer
 • Indflydelse på egne opgaver og vægtning mellem kliniske og administrative opgaver.

Vi udreder og behandler mennesker med PTSD/traumelidelser, og uanset om du har nogen eller ingen erfaring inden for det område, vil vi se frem til at modtage din ansøgning.

Vi hjælper dig godt i gang og vil investere i dig med henblik på, at du bliver en af de bærende kræfter i klinikken på sigt.

Om Afdeling for Traume- og Torturoverlevere

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) er en selvstændig afdeling i Psykiatrien i Region Syddanmark, som består af et ambulatorium i Vejle og et i Odense.

Afdelingens to ambulatorier sammenlægges i Middelfart ca. marts 2025. Indtil da dækker du vores to ambulatorier i samarbejde med vores overlæge efter nærmere aftale.

ATT udreder og behandler en bred gruppe af mennesker med PTSD/traumelidelser, herunder traumatiserede flygtninge og andre som skal behandles på regionsfunktion. ATT udreder og behandler også danske veteraner med PTSD i samarbejde med Psykiatrisk Afdeling Odense/OUH.

Vi er i gang med at opbygge vores forskningsindsats på traumeområdet. Vi bidrager i kraft af egne forskningsprojekter og deltagelse i forskningssamarbejder med ny viden på området.

Sådan bliver din arbejdsdag

På ATT er vi ca. 60 medarbejdere: en overlæge, 16 psykologer, otte fysioterapeuter, otte socialrådgivere, fem sygeplejersker, tre peer-medarbejdere, lægesekretærer, administrativt personale og forskningsmedarbejdere, herunder ph.d. studerende. Alle vil på den ene eller anden måde i et tværfagligt samarbejde blive en vigtig del af din arbejdsdag.

Vi arbejder konstant på at udvikle afdelingens løsning af kerneopgaven til patientens bedste. En helt central opgave i den forbindelse er styrkelse af afdelingens kompetence inden for differentialdiagnostik til psykiske såvel som somatiske lidelser. Her kommer du til at spille en central rolle.

Sammen med funktionsledere og dine tværfaglige kolleger skal du være med til at sikre, at høj faglig kvalitet går hånd i hånd med rettidig udredning og behandling. Du kommer til selv at udrede, vurdere og behandle patienter og herunder varetage medikamentel behandling og opfølgning i samarbejde med sygeplejerskerne.

Vi sikrer, at du får mulighed for den rette sparring og rygdækning ved overlæge/speciallæge i psykiatri, hvis dette er et behov.

Dette kan du også se frem til

 • Mulighed for relevant kompetenceudvikling inden for traumefokuseret psykoterapi i form af uddannelse og terapiforløb. Hvis du har interesse for dette.
 • Supervision.
 • En uhøjtidelig omgangstone, gode kollegaer og fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø.
 • En velfungerende arbejdsplads med høj faglighed og gode udviklingsmuligheder inden for området.
 • En arbejdsplads i udvikling, hvor du skal være med til at forme fremtiden på et vigtigt specialområde.

Som ansøger til stillingen er det en fordel, hvis du har

 • Bred almenpsykiatrisk samt somatisk erfaring.
 • Erfaring med traume-, psykose-, affektive- og angstlidelser.
 • Kendskab til det regionale sundhedsområde og evne til at koble dette kendskab med teknologiske udviklingsmuligheder.

Hvis du har særlige ønsker til stillingen, som ønskes afklaret, inden du sender en ansøgning, så ring eller skriv og lad os se, om vi ikke kan få det til at hænge sammen.

Yderligere oplysninger om stillingen

Stillingen er til besættelse snarest muligt eller efter aftale.

Egnede kandidater vil blive indkaldt til samtale løbende.

Send en ansøgning til os hurtigst muligt eller ring og få en uforpligtende snak om mulighederne i stillingen samt svar på de ting, du måtte være nysgerrig på.

Overlægekandidater skal opfylde Sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav for overlæger. Dokumentation heraf skal indgå i ansøgningen.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger/FAS om overenskomst for overlæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Det bemærkes, at Region Syddanmark anvender prøvetid, med mindre du kommer fra en lignende stilling i regionen.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte afdelingschef i ATT Janus Staffe på tlf.: 99444646 eller mail janus.staffe@rsyd.dk . Kan kontaktes i uge 30 og igen fra uge 32 og frem.

Du kan finde mere information om afdelingen og om psykiatrien i Region Syddanmark på www.psykiatrienisyddanmark.dk.