Speciallæge i psykiatri eller geriatri til ældrepsykiatrisk sengeafsnit på Psykiatrisk Afdeling Vejle Psykiatrisk Afdeling Vejle

Ansøgningsfrist: 13/03/2022 Psykiatrisk Afdeling

Psykiatrisk afdeling i Vejle søger en speciallæge i psykiatri eller geriatri til vores gerontopsykiatriske sengeafsnit. Vi søger en kollega, der kan bidrage til afdelingens udvikling med fokus på kvalitet i behandling, inspirerende uddannelsesmiljø og et godt arbejdsmiljø. Vil du være med på holdet i en afdeling i rivende udvikling med stor grad af medindflydelse, så send os en ansøgning og vi vil se frem til en spændende dialog med dig.

Stillingen ønskes besat 1. april 2022 eller senere efter aftale.

Om stillingen

Som speciallæge i enten psykiatri eller geriatri kommer du til at arbejde på vores ældrepsykiatriske sengeafsnit (afsnit 04). Sengeafsnittet har 16 enestuer og målgruppen er overvejende patienter over 70 år med forskellige psykiatriske lidelser. Du vil som afdelingslæge komme til at arbejde tæt sammen med sengeafsnittets psykiatriske overlæge samt funktionsledelsen. Du vil også blive en del af det gode kollegafællesskab både i afsnittet og blandt lægegruppen. Du vil også have et naturligt samarbejde med vores ambulante gerontopsykiatriske team som befinder sig i lokalpsykiatrien i Fredericia, hvor også Demensklinik Lillebælt er placeret.

Vi vægter undervisning, supervision, videndeling og et høj fagligt miljø, og derfor søger vi også de rette kommende kolleger med en høj faglighed og gode menneskelige værdier. I stillingen som afdelingslæge kan opgaverne bl.a. være:

 • Deltagelse i tværfaglige konferencer – både fysiske og virtuelle
 • Udredning og behandling på sengeafsnit
 • Deltagelse i kliniske konferencer
 • Deltagelse i lægemøder, vejledermøder og undervisning
 • Bidrage til journal club, supervision, sparring og vejlederfunktion
 • Mulighed for, at deltage i forsknings- og udviklingsprojekter i arbejdstiden
 • Der kan også være mulighed for fokuserede ophold.

Du vil blive inddraget i afdelingens udvikling, nytænkning og ledelse og du vil som speciallæge blive en del af en engageret gruppe af læger. Vi sætter samarbejde på tværs meget højt – både internt og eksternt.

Der er også muligheder for videreuddannelse, så man kan dygtiggøre sig yderligere. Der er årlige MUS samt snakke om karriereveje.

Stillingen er som udgangspunkt med deltagelse i bagvagtslaget, hvis du er speciallæge i psykiatri. Andet kan dog aftales ved ansættelsessamtalen.

I vagtlaget er der både bagvagter, forvagter og mellemvagter (medicinstuderende)

Bagvagtsfunktionen kræver tilstedeværelse på hverdage 15.30-21.00 og derefter tilkald 21.00-08.00. I weekenden er bagvagtens tilstedeværelse kl. 08.45-19.00.
Bagvagtsfunktionen kan også være i tidsrum kl. 08.00-15.30. Dette tidsrum vil dog være få dage idet, der er fast læge i PAM (psykiatrisk akutmodtagelse).

Psykiatrisk Afdeling Vejle

Psykiatrisk Afdeling Vejle har ansvaret for voksenpsykiatrien og varetager udredning, diagnostik og behandling. Afdelingen betjener ca. 287.000 indbyggere primært fra kommunerne Vejle, Fredericia, Kolding og Billund samt for ældre med psykiske lidelser desuden Middelfart, Nordfyns og Assens kommuner. Afdelingen består af et døgnbehandlingssted i vejle og tre lokalpsykiatrier i henholdsvis Vejle, Kolding og Fredericia.

Afdelingens døgnbehandlingssted er placeret i nye bygninger fra 2017, hvilket medfører moderne behandlings- og sikkerhedsmæssige forhold for patienter og medarbejdere. Derudover er placeringen tæt ved naturskønne omgivelser som skov og vand.

På Psykiatrisk afdeling i Vejle findes 5 sengeafsnit (affektiv afsnit (02/03), psykose afsnit (06/07), ældre afsnit (04), afsnit for dobbeltdiagnoser og medicinnedtrapning (05) og PAM (Psykiatrisk Akut Modtagelse). Udgående fra PAM har vi også vores mobile skadestue (DMS) og Akut Psykiatrisk Udrykningstjeneste (APU).

Der gives desuden fast ECT 3 gange ugentligt i tæt samarbejde med anæstesien i huset på Nordbanen 5 i Vejle – dette både under indlæggelse samt ambulant via PAM.

Afdelingen har tre lokalpsykiatrier i henholdsvis Kolding, Vejle og Fredericia, som har følgende udredning og behandlingstilbud:

 • Visitationsteam
 • Udredningsteam
 • Teams for psykose- og affektive lidelser (herunder bl.a. et team for angst og ADHD)
 • OPT – opsøgende psykose teams
 • OPUS 
 • Almenpsykiatriske teams
 • Team for gerontopsykiatri
 • Demensklinikken Lillebælt
 • Team for oligofreni 
 • Team for personlighedsforstyrrelser
 • Team for selvmordsforebyggelse

Sengeafsnit og lokalpsykiatrier har et godt samarbejde og fælles møder samt videokonferencer.

Psykiatrisk Afdeling Vejle har derudover tilsynsforpligtigelse på de somatiske afdelinger (både planlagt og akut) på Sygehus Lillebælts 2 matrikler i henholdsvis Vejle og Kolding.

Der er speciallæger (afdelingslæger og overlæger) både på sengeafsnit og i de tre lokalpsykiatrier.

Link til afdelingen: https://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm512020

Et par videolink til gerontopsykiatrisk sengeafsnit: https://youtu.be/JGdwDSEuqfI

Krav og kompetencer

Du har opfyldt de formelle krav, dvs. har gennemført speciallægeuddannelse (psykiatri eller geriatri) og du har interesse for udvikling i det psykiatriske område (herunder det gerontopsykiatri), samt at du vil påtage at arbejde konstruktivt og tage medansvar, i forhold til udredning og behandling, af patienter med psykiske lidelser og deres somatiske komorbiditeter.

Krav til ansøgning: 

Ansøgningen skal indeholde følgende: cpr.nr., eksamensår og resultat samt tidligere ansættelser. Derudover bør ansøgningen indeholde oplysninger vedrørende opnåede kompetencer i relation til de 7 lægeroller: 

Ansøgningen bedes opstillet herefter: 

 • Den medicinske ekspert 
 • Kommunikator 
 • Samarbejder 
 • Leder/administrator 
 • Sundhedsfremmer 
 • Akademiker 
 • Professionel 

​Løn og ansættelsesforhold: sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger/FAS.

Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Vi tilbyder

Ved afdelingen er der etableret et fast undervisningsprogram for alle læger. Vi har faglig sparring med dygtige lægekollegaer og øvrige medarbejdere, herunder afdelingens psykologer. Muligheder for at dykke ned i forskning med deltagelse i journal club og writers club. Mulighed for at få ekstra uddannelse i psykiatrispecifikke emner.

Psykiatrien i Region Syddanmark har som målsætning at tilstræbe, at den psykiske syge får en tilværelse så nær egne præmisser som muligt, så det normale miljø opretholdes. Dette forsøges sikret ved at opretholde et netop godt samarbejde mellem distriktspsykiatrien og sengeafdelingen, så behandlingen opleves sammenhængende for patienten. Der er derudover gode samarbejdsrelationer til kommunernes tilbud.

Samarbejde, uddannelse, forskning og et godt arbejdsmiljø er noget vi vægter højt.

Ansøgningsfrist: 13.03.2022 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler: 15.03.2022 i tidsrummet kl. 09.30-13.00

Yderligere information

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Mikkel Rasmussen på mrr@rsyd.dk eller på telefon 51487551