Speciallæge i psykiatri eller almen medicin til Psykiatrien Næstved Overlæge/afdelingslæge til Psykiatrisk Klinik Næstved, Psykiatrien Syd

Dette job er udløbet

Vi søger en speciallæge med interesse for ikke psykotiske lidelser

Vi udreder, diagnosticerer og behandler voksne patienter i behandlingspakkeforløb.
Vi har pakkeforløb for depression, angst, OCD, personlighedsforstyrrelser, ADHD og PTSD.
Derudover udreder vi for autismespektrumsforstyrrelser.

Vi arbejder tværfagligt i samarbejde med pårørende og kommunale instancer.

Det er ønskeligt, at du har erfaring og /eller interesse i diagnostisk udredning og behandling ( psykofarmakologisk, terapeutisk samt psyko-social).
Du skal kunne vurdere et bredt spektrum af såvel psykiatriske som somatiske lidelser.

Vi ønsker, at du opfylder Sundhedsstyrelsens syv kvalitetskrav svarende til de syv lægeroller.

Vi vægter gode samarbejdsevner og kommunikative evner samt godt humør.

Kollegerne i klinikken vil være en speciallæge, læger under uddannelse, tre specialpsykologer, fem sygeplejersker, en SSA og to sekretærer. Vi er desuden uddannelsessted for læger, psykologer, sygeplejersker og lægesekretærer.

Din konkrete funktion aftales ud fra individuelle ønsker og interesseområder samt de behov, der er i klinikken.

Du kan have supervisions- og undervisningsopgaver i forhold til egen faggruppe og øvrigt personale i hele Psykiatrien Syd.
Du vil indgå i et 10-skiftet vagtrul i Psykiatrien Syd i Vordingborg

Vi tilbyder et rart arbejdsmiljø med dygtige kolleger der sætter faglighed højt sammen med den gode omgangstone. Mulighed for efteruddannelse i henhold til Regionens rammer.

Vi har ugentlig visitationskonference og behandlingskonference samt undervisning. Desuden månedligt fællesmøde for læger og specialpsykologer i hele Psykiatrien Syd.

Ansættelsessamtaler 27.11.18

Kontaktperson(er):

Navn: Dorthe Goldschmidt
Stilling: Ledende overlæge
Email: dgo@regionsjaelland.dk
Mobile: +45 51 33 38 62Navn: Dorte Høegfeldt Andersson
Stilling: Spec.ansv. overlæge ml.
Email: doad@regionsjaelland.dk
Mobile: +45 21 27 16 56

 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.