Speciallæge i psykiatri eller Almen medicin søges til Afdeling for Traume- og Torturoverlevere i Vejle ATT Vejle

Ansøgningsfrist: 01/02/2023 Øvrige afdelinger Psykiatri

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere (ATT) i Vejle tilbyder en fuldtids stilling for speciallæge i psykiatri eller almen medicin. Stillingen er vagtfri, og er til besættelse snarest eller efter aftale.

Måske har du erfaring med udredning og behandling af traumelidelser og/eller transkulturel psykiatri, måske har du ikke. Vi er klar over at den rette kandidat måske ikke har erfaring med vores målgruppe, men det kan du heldigvis få hos os!

Om Afdelingen

Afdeling for Traume- og Torturoverlevere er en selvstændig afdeling i Psykiatrien i Region Syddanmark, som på vores to matrikler i Vejle og Odense, varetager udredning og behandling af traumatiserede flygtninge og indvandrere med PTSD, danske veteraner med PTSD og snart også patienter med tjenesterelateret PTSD som skal behandles på regionsfunktion. Vi er i alt knapt 60 medarbejdere, ca. lige fordelt på de to matrikler og med en speciallæge hvert sted. Speciallægen har ud over sin lægefaglighed og sit speciale, ansvar for sammen med funktionsleder og specialpsykolog på matriklen, at sikre at vi rettidigt leverer den bedt mulige kvalitet i udredning og behandling af vores henviste patienter.

Afdelingen har en forskningsleder og lektor tilknyttet Syddansk Universitet (SDU), og vi er i gang med at opbygge forskningsindsats omkring vores målgrupper, såvel i egen afdeling, regionalt og landsdækkende. Vi har således en ambition om selv at være med til at bidrage til ny viden, som kan være med til at udvikle vores udredning og behandling så den bliver endnu bedre, og kan rækkes ud til flere.

Dine opgaver bliver bl.a.:

 • Udredning, vurdering og behandling, herunder at varetage psykofarmakologisk behandling i samarbejde med områdets praktiserende læger 
 • Tage aktivt del i den fortsatte udvikling af afdelingens kerneopgave  
 • Bidrage til afdelingens forskningsindsats i samarbejde med forskningsenhed  
 • Ledelse af tværfaglige behandlingskonferencer i samarbejde med specialpsykolog
 • Mulighed for psykoterapeutiske behandlingsforløb

 Vi ønsker os en kandidat:

 • Med erfaring med psykose-, affektive- og angstlidelser.  
 • Med bred almenpsykiatrisk, samt somatisk erfaring.
 • Med lyst til at skabe netværk og samarbejde på tværs af vores samarbejdsflader  
 • Med kendskab til det regionale sundhedsområde og evne til at koble dette kendskab med teknologiske udviklingsmuligheder  
 • Der ikke er bange for at træde ind i et felt, hvor andre sprog og kulturer ”forstyrrer” den vante tankegang og kan være en vigtig del af den diagnostiske udredning.  

Vi tilbyder:

 • Ansættelse på en god arbejdsplads med høj faglighed og gode udviklingsmuligheder inden for området.
 • Mulighed for relevant kompetenceudvikling og supervision
 • Ansættelse i et ambulatorium og vagtfri.
 • En velfungerende arbejdsplads præget af en uhøjtidelig omgangstone, gode kollegaer og fokus på trivsel og godt arbejdsmiljø.

Yderligere oplysninger om stillingen

Stillingen er på fuldtid og tiltrædelsesdato er den 1. juni 2023 eller efter aftale.

Søg stillingen på job.regionsyddanmark.dk under jobnummer 223735.

Speciallæger skal opfylde Sundhedsstyrelsens syv kvalifikationskrav for speciallæger. Dokumentation heraf skal vedhæftes ansøgningen.

Ansøgningsfristen er den 01.02.2023, og ansættelsessamtaler forventes gennemført 08.02.2023 på ATT, Vestre Engvej 51B, 3. sal, 7100 Vejle.

Løn og ansættelsesforhold sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger. Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.

Hvis du har spørgsmål til stillingen, er du velkommen til at kontakte konstitueret afdelingschef ATT Janus Staffe janus.staffe@rsyd.dk, 23329255, afdelingslæge Huong Hoang på tlf.: 24652575 eller mail huong.hoang@rsyd.dk og lægefaglig direktør, Direktionen Anders Meinert Pedersen anders.meinert.pedersen@rsyd.dk.

Du kan finde mere information om ATT på http://www.psykiatrienisyddanmark.dk/wm512309 og generelt om psykiatrien i region Syddanmark på www.psykiatrienisyddanmark.dk.