Speciallæge i neurologi til Afdeling for Hjerne- og Nervesygdomme på Grindsted Sygehus Hjerne- og Nervesygdomme

Ansøgningsfrist: 25/02/2024 Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus Syddansk Universitetshospital

Vi søger en dygtig og engageret neurolog pr. 1. marts 2024 eller efter aftale, der har ambitioner om at videreudvikle neurorehabiliteringen. Arbejdet vil primært bestå af modtagelse samt planlægning af tværfaglig behandling og rehabilitering for vores neurorehabiliteringspatienter i Grindsted. Der er ligeledes et stort ønske om fremtidig forskning samt fortsat optimering af patientforløbene, da vi modtager patienter fra tre forskellige neurologiske afdelinger i Region Syddanmark. Der er derfor et tæt samarbejde mellem Neurorehabiliteringen i Grindsted og de tre afdelinger samt med Hammel neurocenter..

Afdelingen er i en vedvarende udvikling, både med henblik på forskning, kvalitet og uddannelse af vore yngre kollegaer, så vi vægter dine personlige kompetencer inden for samarbejde, kvalitet og uddannelse af yngre kollegaer højt. Vi vil ligeledes skele til dine kompetencer og erfaring inden for neuro-rehabilitering, men der vil også være mulighed for en enkelt dag om ugen i vores hovedpineambulatorium i Esbjerg, såfremt du har kompetencer og interesse for dette. Hvis du har en ph.d grad, så kan et klinisk lektorat eller et frikøb til en ugentlig forskningsdag ligeledes komme på tale.

Afdelingen generelt
Vi er en velfungerende neurologisk afdeling med egen afdelingsledelse,13 speciallæger, 12 yngre læger, 2 neuropsykologer, en hovedpinepsykolog, en neurofysiolog, ergo- og fysioterapeuter samt plejepersonale. Vi har to sengeafdelinger med 17 neurologiske/apopleksi sengepladser i Esbjerg og 30 neurorehabiliteringssengepladser i Grindsted. Derudover modtager vi akutte patienter i en nyindrettet Fælles Akutmodtagelse, hvor der er 10 enestuer.

Afdelingen har cirka 380 forløb i Grindsted pr. år, 1.000 udskrivninger fra sengeafdelingen i Esbjerg og 2.000 fra Fælles Akutmodtagelse samt en ambulant aktivitet på cirka 20.000 besøg årligt. 

Vi har regionsfunktion inden for hovedpine, trombolyse, neurorehabilitering, sklerosebehandling samt neurogene smerter (CRPS). 

Hør mere 
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til Cheflæge Allan Thimsen Pedersen på mobilnummer 30355957 eller mail allan.thimsen.pedersen@rsyd.dk

Øvrige oplysninger om stillingen
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst.

Ansøgningen udfærdiges i henhold til de 7 lægeroller.

Der skal udarbejdes en overlægebedømmelse, hvis du er overlæge og ikke kommer fra en anden overlægestilling i Region Syddanmark, eller hvis du ikke opfylder kravene til en overlæge ansættelse. Dette kan eksempelvis være 5 års reglen som speciallæge.

​Der er ansøgningsfrist den 25.  februar 2024 og ansættelsessamtaler afholdes i uge 9. 

​Der indhentes børneattest. 

Om Esbjerg Sygehus
Esbjerg Sygehus er akutsygehus for det sydvestjyske område i Region Syddanmark med aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt veneklinik i Brørup. Esbjerg Grindsted Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset står over for en række spændende, strategiske udfordringer, hvor de væsentligste er:

  • Patient og kundefokus
  • Det hele sygehus
  • Tilpasning til nye vilkår

Udviklingen af Esbjerg Sygehus som akutsygehus, herunder den fulde implementering af den fællesakutmodtagelse, fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde. Dette kræver høje faglige standarder, i kombination med organisatorisk smidighed og vilje til at finde nye løsninger på tværs af både kliniske enheder og stabsfunktioner.

Esbjerg Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren igennem kommunens netværk