Speciallæge i intern medicin: kardiologi til Afdeling for Hjertesygdomme, Sygehus Sønderjylland Hjertesygdomme

Ansøgningsfrist: 23/04/2019 Sygehus Sønderjylland

En stilling som overlæge / afdelingslæge er ledig til besættelse 1/8 2019, eller efter aftale.  

 

Stillingen ønskes besat med en speciallæge i intern medicin: kardiologi eller kardiologi, gerne med kvalifikationer og interesseområde indenfor kardiologisk forskning. Afhængigt af interesser, vil der være mulighed for delvist frikøb til forskning, mhp at opbygge og udvikle en kardiologisk forskningsenhed, integreret i et allerede veletableret forskningsmiljø ved Sygehus Sønderjylland. 

 

Har du lyst til at komme med på holdet, og blive en del af en velfungerende afdeling med fokus på kvalitet, faglighed, patienttilfredshed og arbejdsglæde? Så hører vi gerne fra dig. 

 

Afdeling for Hjertesygdomme blev en selvstændig afdeling 1/2 2018, med ledende overlæge og oversygeplejerske, der refererer direkte til direktionen. Afdelingen har selvstændige lægefaglige konferencer, selvstændigt kardiologisk bagvagtslag og pr. 1/4 2019 også selvstændigt kardiologisk forvagtslag. Vi prioriterer undervisning, uddannelse og faglig udvikling højt.  

 

Afdelingen er kendetegnet ved et godt arbejdsmiljø, hvor der er højt til loftet, og hvor uddannelse samt kollegialitet vægtes højt. Der er et solidt og yderst velfungerende tværfagligt samarbejde i teams. Vi uddanner medicinstuderende og yngre læger på mange forskellige niveauer og prioriterer dette højt. 

 

Vi er i øjeblikket 13 speciallæger, og der er 4 læger i Hoveduddannelsesforløb i kardiologi tilknyttet afdelingen, samt yderligere en del yngre læger på forskelligt uddannelses trin. Ansøgeren forventes af indgå i den kardiologiske bagvagt, der dagligt går fra 08.00-21.00 med efterfølgende boligvagt. Bagvagten varetages af speciallæger samt hoveduddannelseslæger i sidste del af deres forløb. Når den kardiologiske bagvagt varetages af hoveduddannelseslæge, er der en kardiologisk beredskabsvagt, der dækkes af afdelingens overlæger. Vi arbejder med fleksibel skemalægning, og er i høj grad lydhøre for individelle ønsker omkring arbejdstilrettelæggelse. Hovedfunktionen er Åbenrå matriklen, men der må også påregnes dage med udetjeneste på Sønderborg matriklen (fra 2020 udelukkende ambulatoriefunktion).  

 

Optageområdet for afdeling for Hjertesygdomme er på 265.000 indbyggere. 

Hjertesygdommes sengeafdeling i Åbenrå har i øjeblikket 18 sengepladser, men udvides i 2020 til 23 sengepladser, i takt med lukning af de sidste hjertemedicinske senge på Sønderborg matriklen. I tilknytning til sengeafdelingen findes også et Hjertemedicinsk daghospital. De akutte patienter modtages på FAM.  

 

Hjertesygdommes ambulatorium i Åbenrå har ca. 26.000 besøg pr. år, omfattende: 

 

  • Stort ekko ambulatorium inkl. TEE aktivitet og GUCH ambulatorium, samt fra sommeren 2019 stress ekkokardiografi 
  • Invasiv funktion med ca. 1000 KAG undersøgelser årligt (overvejende radialis procedurer), samt ca. 200 pacemaker-implantationer / skift pr. år, samt implantation af loop recordere 
  • Veletableret Hjerte- CT funktion, samt forventning om opstart på Hjerte- MR i 2019
  • Pacemaker og ICD ambulatorium
  • Holter monitorering, døgn blodtryksmåling og arbejdstest 
  • Stor hjertesvigt og atrieflimren klinik, samt AK-center 
  • Lipid klinik og rehabiliterings klinik

Vi arbejder tæt sammen med afdeling B, OUH, med 4 ugentlige videobaserede konferencer.

 

På Sønderborg Sygehus drives et mindre hjertemedicinsk ambulatorium med ambulante og ekkokardiografiske kontroller, også her findes der hjertesvigtsklinik, atrieflimren klinik, holter ambulatorium og kardiel rehabilitering. Fra 2020 opstarter det tværfaglige ambulatorietorv i Sønderborg, hvor de intern medicinske, inkl. hjertemedicinsk ambulatorium skal samarbejde efter strategien ”samme dag under samme tag” 

 

Fra 2022 er det muligt at læse kandidat delen på medicinstudiet i Esbjerg. I den sammenhæng er vores afdeling sammen med kardiologisk afdeling Esbjerg, udset til at stå for den kardiologiske undervisning på lægeskolen, og der er gode muligheder for at indgå i denne funktion, for ansøger med interesse herfor. 

 

For ansøger med forskningsinteresse vil der som nævnt være mulighed for delvist frikøb hertil, mhp. at bestride eller at kvalificere sig til et forskningslektorat. På den længere bane ønsker afdelingen at opprioritere og videreudvikle et aktivt forskningsmiljø, og i den forbindelse gerne at kunne besætte et professorat indenfor kardiologi. 

 

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af dine oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. 

 

Løn og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. 

 

Hvis du vil vide mere, så kontakt: 

 

Ledende overlæge, ph.d Lene Svendstrup Christensen lene.svendstrup@rsyd.dk, tlf: 77976420. 

 

V. spørgsmål vedr. forskning på Sygehus Sønderjylland kan professor og Centerleder Egon Stenager kontaktes: egon.stenager3@rsyd.dk, tlf: 22113596.