Speciallæge i intern medicin: endokrinologi til Medicinske Sygdomme, Sygehus Sønderjylland Medicinske Sygdomme

Ansøgningsfrist: 01/03/2024 Sygehus Sønderjylland

Afdelingen Medicinske Sygdomme søger en afdelingslæge eller overlæge i endokrinologi. Stillingen ønskes besat per 1. juni 2024 eller efter aftale.

Medicinske Sygdomme er inddelt 4 afsnit, fordelt på 3 matrikler i Sønderborg, Tønder og Aabenraa. Hvert afsnit ledes af en ledende overlæge og flere oversygeplejersker. Den faglige ledelse understøttes af fagansvarlige overlæger. Afsnittene er:  

 • Diabetes, Hormon-, Nyre- og Ældresygdomme bestående af specialerne endokrinologi, nefrologi og geriatri som rummer to sengeafsnit med Diabetes, Hormon- og Nyresygdomme Sengeafsnit i Sønderborg og Ældresygdomme Sengeafsnit i Aabenraa. Herudover findes ambulatorier i alle specialer inklusiv hæmodialyseafsnit og demensklinik, samt det medicinske sårambulatorie
 • Lungesygdomme og Mave-tarmsygdomme bestående af specialerne lungemedicin og gastroenterologi som består af to sengeafsnit i hhv. Sønderborg og Aabenraa samt tilhørende ambulatorier og skopifunktion i begge specialer. Afsnittet indeholder også Medicinsk ambulatorie i Aabenraa
 • Medicinsk Modtagelse og Medicinsk Daghospital i Tønder varetager modtagelse af den akutte medicinske patient, Diagnostisk Center og Medicinsk Modtagelse Ambulatorie. I Tønder er der udelukkende ambulant funktion, herunder akut modtagelse af ambulante patienter
 • Kræft- og Blodsygdomme og Team for Lindrende Behandling bestående af specialerne onkologi, hæmatologi og fagområdet palliation, som består af et sengeafsnit for lindrende behandling og intern medicin, ambulatorier i specialerne samt udkørende Team for Lindrende Behandling

Medicinske Sygdomme har 34 sengepladser på matriklen i Aabenraa og 64 på matriklen i Sønderborg.

Afdelingen har ca. 100 læger ansat, hvoraf de 40 er uddannelseslæger fordelt på matriklerne. Vi har uddannelseslæger på KBU-niveau, introduktionsstilling i intern medicin samt HU i både egne og andre intern medicinske specialer samt almen medicin.

Som vores kommende kollega vil du primært have funktion i områderne i Diabetes, Hormon- og Nyresygdomme, som er beliggende på Sønderborg-matriklen.

Diabetes, Hormon- og Nyresygdomme består af:

 • Et sengeafsnit med 18 sengepladser med patienter med intern medicinske problemstillinger, herunder specialepatienter inden for nefrologi, endokrinologi samt medicinske sår
 • Fælles ambulatorium for diabetes og nyresygdomme
 • Endokrinologisk ambulatorium
 • Nyremedicinsk ambulatorium med almen nefrologi og dialyse
 • Sårambulatorium

Endvidere er der på hhv. Aabenraa og Tønder-matriklen følgende ambulatorier:

 • Diabetes ambulatorie i Aabenraa, herunder gestationel diabetes
 • Diabetes og endokrinologisk ambulatorie i Tønder
 • Osteoporosebehandling, inklusiv DXA scanner og FLS er udelukkende beliggende i Tønder
 • Dansk Overvægts Initiativ i Tønder (under udvikling)

 

Speciallægerne deltager i den medicinske bagvagt i begrænset omfang. Som overlæge er der, hvis ønsket, mulighed for døgnvagter.

Vi søger en endokrinolog, som har lyst til at bidrage til den fortsatte udvikling af endokrinologien i Sygehus Sønderjylland.

Vi lægger stor vægt på faglig udvikling til gavn for patienterne og den sønderjyske befolkning. Som speciallæge vil du indgå i et team, som alle bidrager med selvstændige ansvarsområder. Du vil derfor få mulighed for stor medindflydelse på udviklingen af et eller flere områder i tæt dialog og samarbejde med den fagansvarlige og ledende overlæge for endokrinologien.

Sygehus Sønderjylland har stort fokus på at styrke forskningen. Medicinske Sygdommes forskningsenhed: Medicinsk Forskningsenhed, varetager blandt andet forskning med fokus på patienter med kroniske sygdomme og sektorovergange, herunder også inden for diabetes og telemedicin.

Vi forventer at du: 

 • er speciallæge i intern medicin: endokrinologi
 • har lyst til og fokus på faglig udvikling af specialet
 • arbejder på at skabe patientforløb, der har værdi for patienterne 
 • har gode samarbejdsevner og tager medansvar for den samlede opgave
 • har fokus på udvikling, kvalitet og kontinuitet 

Vi tilbyder: 

 • indflydelse på udviklingen af endokrinologien  
 • fagligt ansvar med tæt samarbejde med den fagansvarlige og ledende overlæge
 • tæt samarbejde med mange intern medicinske specialer og funktion i eget speciale
 • velfungerende tværfagligt samarbejde med udgangspunkt i patientforløb  
 • fleksibilitet  

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger/Foreningen af Speciallæger. 

Yderligere oplysninger:  

Du kan læse mere om afdelingen Medicinske Sygdomme på Medicinske Sygdomme (sygehussonderjylland.dk)  

Stillingsbeskrivelse kan rekvireres hos sekretær for afdelingsledelsen Ulla Mai, mail: Ulla.Mai@rsyd.dk

Du er også velkommen til at kontakte os for at høre mere om stillingen:

 • Cheflæge, klinisk lektor, Frans Brandt Kristensen, tlf. 7997 3010, mail: FBK@rsyd.dk  
 • Ledende overlæge Mette Isak Abramsson, tlf. 7997 6826, mail: miab@rsyd.dk
 • Fagansvarlig overlæge Tomasz Brylski, tlf. 7997 3208, mail: Tomasz.Brylski@rsyd.dk

Ansøgning:  

Du søger via linket nedenfor.  

Af hensyn til en evt. overlægebedømmelse, som vil ske på baggrund af en vurdering af dine kompetencer inden for hver af de 7 roller, bedes du også udfylde skema til bedømmelse og vedhæfte din ansøgning. Du finder skemaet på regionens hjemmeside: http://www.videreuddannelsen-syd.dk/wm225726

Ansøgningsfrist er den 1. marts 2024. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 11