Speciallæge i anæstesiologi, Sydvestjysk Sygehus Afdeling for Operation og Anæstesiologi

Ansøgningsfrist: 09/08/2020 Sydvestjysk Sygehus

Vil du være med til at præge udviklingen i en afdeling hvor faglighed, forskning, uddannelse og læring er nøgleord?

– samt være en del af et speciallægeteam bestående af positive, fremsynede, engagerede, aktive og humørfyldte kolleger, så bør du søge en stilling hos os med start 1. oktober eller efter aftale.

Afdeling for Operation og Anæstesiologi ønsker fortsat et stærkt lægefagligt fællesskab under hensyntagen til den enkeltes interesser og ønsker. Med fokus på vigtigheden af relationer imellem medarbejderne der skaber en forståelse for helheden og et godt arbejdsmiljø, lægges der vægt på at ansøgerne er personer med ønske om at deltage i et aktivt fællesskab.

Stillingen som speciallæge i anæstesiologi omfatter deltagelse i alle aspekter af anæstesi og intensiv terapi, og fordrer således en bred faglig kompetence på generalistniveau, med plads til særinteresser.

Som speciallæge indgår du i afdelingens vagtlag bestående af 3 læger med tilstedeværelse pr. vagt. Der må påregnes gennemsnitligt ca. 8 tilstedeværelsesvagter per normperiode (8 uger).

Forskning er et af afdelingens fokusområder. Vi er ved at opbygge et forskningsmiljø med nuværende én ph.d.- studerende og på sigt ønskes i alt tre ph.d.-studerende i afdelingen. Der er publiceret mere end 100 artikler i danske og internationale videnskabelige tidsskrifter, ligesom der fra afdelingen gennem årene er udgået et stort antal selskabs- og kongresmeddelelser. 

Afdeling for Operation og Anæstesiologi (AOA) består desuden af:

  • Anæstesi afsnit (Grindsted, Brørup og Esbjerg). Der udføres samlet ca.17.000 anæstesier årligt. Der ydes anæstesi inden for gynækologi/obstetrik, urologi, øre-næse-hals-, ortopæd-, organ-, kar-, kæbe og plastikkirurgi.
  • Centralbooking har bookingansvaret i samtlige specialer for elektive operationer på Sydvestjysk Sygehus
  • Intensiv afsnit har 12 pladser. Der indlægges per år er ca. 850 patienter.
  • Laboratoriet for kliniske færdigheder (LAKK) tilbyder klinisk simulation og færdighedstræning til ansatte på SVS samt til eksterne kursister.
  • Planlagt Kirurgi modtager alle central elektive operationspatienter samt varetager dagkirurgi fra specialerne parenkymkirurgi, ortopædkirurgi, gynækologisk kirurgi, urologi, mammakirurgi, øre-næse-hals kirurgi samt plastikkirurgi.
  • Præhospital afsnit har en døgnbemandet lægebil, der dækkes af afdelingens egne læger.
  • Uddannelse vi er normeret til 5 introduktionsstillinger og 4 hoveduddannelsesforløb årligt. Der pågår et tæt tværfagligt samarbejde mellem afdelingens uddannelsesansvarlige medarbejdere. Læs evt. vores nyeste Inspektorrapport fra december 2016 her samt kommentarer til rapporten.

Den faglige bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hvert af de 7 kompetenceområder. Ansøgere bør derfor i ansøgningen forholde sig til de 7 kompetenceområder og i videst muligt omfang dokumentere kvalifikationerne indenfor disse kompetencer.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst for den ansøgte stilling.

Send din ansøgning senest d. 09.08.20
Ansættelsessamtaler forventes afholdt i tirsdag den 25.08.20.

Hvis du har spørgsmål kan du kontakte ledende overlæge Morten Lund Christiansen tlf. 20375767.