Specialist i psykoterapi søges til angstbehandling Vi søger en psykolog på fuld tid med videreuddannelse som specialist i psykoterapi indenfor voksenområdet med interesse for og erfaring med psykoterapi med patienter med angstlidelser med komorbiditet.

Dette job er udløbet
Den ledige stilling er i Enhed for Angst og OCD, hvor der ialt er ca. 15 ansatte – heraf er de fleste psykologer. Organisatorisk består Klinik for PTSD og Angst af Enhed for PTSD samt af Enhed for Angst og OCD. Klinikken hører under Psykiatrisk Center, Skejby.

Arbejdet består bl.a. i:

  • Psykopatologisk udredning
  • Visitation af patienter
  • Psykologisk behandling – individuelt og i grupper
  • Koordinering af patientforløb med fokus på tværfagligt og tværsektorielt samarbejde
  • Supervision af kolleger
  • Konferenceledelse

Diagnostisk vil der være tale om patienter med diverse angsttilstande (herunder OCD og PTSD) ofte med svær komobiditet. Behandlingen er tværfaglig i samarbejde med læge og sygeplejerske – og baseres på anvendelse af evidensbaserede behandlingsmetoder.
Vi søger en medarbejder, som er selvstændig, har gode samarbejdsevner samt har erfaring med og lyst til arbejdet med målgrupperne – både individuelt og i grupper.
Desuden skal du være i besiddelse af den faglige tyngde, der er nødvendig for at være sparringspartner for yngre kolleger og samarbejdspartnere.

Vi tilbyder:

  • Et fagligt udfordrende arbejde på en højt fagligt niveau.
  • Et godt psykologfagligt og tværfagligt miljø med engagerede og kompetente kolleger.

Ansøgningsfristen er den 17. januar 2019 med ansættelsessamtaler den 23. januar 2019.
Øvrige oplysninger findes på www.psykiatrien.rm.dk.

Der kan endvidere rettes henvendelse til klinikledelsen:
Ledende sygeplejerske Bo Stævne på tlf. 20331640 eller
Ledende psykolog Annemarie Gottlieb på tlf. 20331593.