Specialeansvarlig overlæge til Tværfagligt Smertecenter, Sjællands Universitetshospital, Sjællands Universitetshospital, Køge Ved Tværfagligt Smertecenter, Anæstesiologisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge, er en stilling som overenskomstansat overlæge ledig fra 01.07.18 eller snarest derefter. Funktionen indeholder ledelsesansvar i tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken.

Dette job er udløbet

Er du interesseret i, at

 • Være en del af ledelsen i et team af dynamiske, dedikerede medarbejdere, der arbejder med patienter med kroniske non-maligne smerter?
 • Arbejde med ledelse og udvikling, såvel fagligt og strategisk?
 • Arbejde i et multiprofessionelt team med et helhedsorienteret syn på patientforløb – der følger hospitalets strategi, ”patienten er alt”?
 • Deltage i optimering af disse patientforløb til gavn for patienten med fokus på suveræn kvalitet på Regionens nye universitetshospital?
 • Yde en indsats i uddannelse og forskning med patienten som partner?

Så har vi måske stillingen for dig.

Vi tilbyder

 • Et engageret tværfagligt team bestående af læger, sygeplejersker, psykolog, fysio-/ergoerapeuter, socialrådgiver og sekretærer der alle er åbne for forandringer
 • Strukturerede forløb med tværfaglige undervisningstilbud, som du kan sætte dit præg på
 • Post- og prægraduate uddannelsesforløb

Vi forventer, at du

 • Påtager dig det lægefaglige ansvar, der ligger i et tværfagligt behandlerteam
 • Er speciallæge og har udvist tidligere eller nuværende interesse for smertebehandling gerne fra et tværfagligt miljø
 • Har gennemført eller er villig til at gennemføre smerteuddannelse på højere niveau
 • Er team-player og bidrager positivt til udviklingen i centret i de områder, der har din særlige interesse

Af personlige egenskaber vil der blive lagt vægt på robusthed, gennemslagskraft, fleksibilitet, gode samarbejdsevner, prioriteringsevne og dynamik.

Stillingen

Du får

 • Områdeansvar for Tværfagligt Smertecenter i tæt samarbejde med afdelingssygeplejersken.
 • Funktionsansvar for behandlingsspor i det tværfaglige integrerede samarbejde imellem de relevante fagpersoner (sygeplejerske, psykolog, fysioterapeut mv.)

Om afdelingen

Udover Smertecentret består Anæstesiologisk afdeling af anæstesi-, operations-, opvågnings- og intensiv afsnit. Sterilcentral er også tilknyttet afdelingen.

Løn- og ansættelsesvilkår

Følger overenskomst indgået mellem FAS eller FAYL med Danske Regioner. Tiltrædelse snarest. Vi forventer ansættelsessamtale ultimo april 2018.

Faglig bedømmelse

Den faglige bedømmelse sker på baggrund af ansøgers cv, der bedes forholde sig konkret til de syv kompetenceroller.

Yderligere oplysninger

Kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Erland Pedersen, ep@regionsjaelland.dk, 47 32 63 01.

Inddragelse af repræsentanter fra patientforum

Som led i strategien inddrages medlemmer af hospitalets patientforum i lederrekrutteringer. Det må derfor forventes, at der deltager en patient eller pårørende i samtaleudvalget.

Hvis du ønsker at søge stillingen skal du trykke på “Søg jobbet” i bunden af annoncen.

Ansættelsessamtaler 16.05.18 i tidsrummet 13:00 til 15:00.

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne. Når bygningerne i Køge står færdige i 2023, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her. Læs mere om Sjællands Universitetshospital på her.