Specialeansvarlig overlæge til Psykiatrien Syd, Vordingborg Psykiatrien Syd søger en specialeansvarlig overlæge

Dette job er udløbet

Psykiatrien Syd søger en specialeansvarlige overlæge til at gå på tværs af sengeafsnit og ambulatorier. Den specialeansvarlige overlæge skal særligt have fokus på udviklingen af den faglige kvalitet i patientforløbene og skal blandt andet rådgive ledelsen om tiltag, der kan hæve den faglige kvalitet.

Der er 70 sengepladser på afdelingen, heraf 10 i PAM og tre brugerstyrede senge. Herudover har vi oprettet syv ’særlige pladser’ og yderligere 16 pladser vil blive åbnet i december. Der er ambulante enheder i Næstved, Vordingborg, Nykøbing Falster og Maribo.

De specialeansvarlige overlæger har et tæt samarbejde med Afdelingsledelsen, og idet den ledende ovelæge ikke er special-læge i psykiatri, er der en særlig rådgivende/vejledende funkti-on i forhold til psykiatrifaglige emner.

Af øvrige opgaver og ansvarsområder kan nævnes

  • Bidrage til optimal udnyttelse af de lægelige og psyko-logfaglige ressourcer
  • Ansvarlig for de psykiatrifaglige lægelige vurderinger ift. visitation, diagnostik og behandling
  • Ansvarlig for at skabe høj kvalitet i diagnostik og be-handling
  • Bidrage til forbedring af klinisk praksis
  • Deltage ved ansættelse af læger efter behov og bistå ved vurdering af cv
  • Deltage i møder, råd og udvalg efter Afdelingsledel-sens behov (fx møder af strategisk karakter, møder med psykiatrispecifikt lægefagligt indhold)
  • Medvirke til optimal samspil omkring patienter på tværs af indlagte og ambulante enheder og andre samarbejdspartnere

Den ideelle kandidat er speciallæge i psykiatri (forudsætning), som har mod på at tage ansvar, gode samarbejdsevner, og som har ambitioner på specialets vegne.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, ph.d. Dorthe Goldschmidt, 51 33 38 62, dgo@regionsjaelland.dk eller ledende oversygeplejerske, MPG Mia Hesselberg Nielsen, 51 51 23 14.
Stillings- og funktionsbeskrivelsen kan rekvireres hos vip@regionsjaelland.dk

Der er tale om en nyoprettet stilling.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

 

Om Psykiatrien
Psykiatrien Region Sjælland er en behandlingspsykiatri, der består af en række sengeafsnit og ambulante enheder rundt omkring i regionen. Vi varetager den psykiatriske forsknings-, uddannelses- og akutforpligtelse i Region Sjælland. Vi udvikler og formidler løbende en bred vifte af psykiatriske tilbud til regionens borgere.

Med ibrugtagning af det nye psykiatrisygehus i Slagelse i 2015 har Psykiatrien samlet sengeafsnit og specialiserede funktioner tre steder: Slagelse, Roskilde og Vordingborg. De ambulante enheder er placeret i de større byer i regionen.

Psykiatrisygehuset i Slagelse er et af Europas største og mest moderne sygehuse. I byggeriet er inddraget banebrydende elementer indenfor arkitektur, brugen af lys samt kunst og natur, der også har behandlingsmæssig betydning.