Specialeansvarlig overlæge til plastikkirurgisk sektion, Kirurgisk Afdeling Sydvestjysk Sygehus Afdeling for Kirurgi

Ansøgningsfrist: 24/09/2020 Sydvestjysk Sygehus

Ved plastikkirurgisk sektion, Kirurgisk Afdeling, Sydvestjysk Sygehus, er en stilling som overenskomstansat specialeansvarlig overlæge i plastikkirurgi ledig til besættelse 1. november 2020 eller efter aftale.  

Plastik kirurgisk sektion har aktivitet både på Grindsted og Esbjerg matriklen. Desuden varetages udefunktion på Sygehus Sønderjylland, Åbenrå.

Overlægen vil arbejde i den plastikkirurgiske del af afdelingen. Plastikkirurgisk sektion består i forvejen af 5 overlæger, 2 hoveduddannelseslæge og 2 introduktionslæger.

Sektionen varetager udredning, diagnostik og behandling af almen plastik kirurgiske lidelser, maligne melanomer, inklusiv SN-diagnostik. Afdelingen deltager i onkoplastisk mammae kirurgi både primær og sekundær rekonstruktion samt lap-plastik ved større indgreb hos patienter med rectum cancer. Afdelingen har regionsfunktion for udredning og behandling af patienter efter massivt vægttab.  Der er et tæt samarbejde mellem de øvrige sektioner i afdelingen (Mammae- og parenkymkirurgi)

Optageområdet er på ca. 250.000 indbyggere. Der er et højt aktivitetsniveau på ca. 7.500 ambulante besøg og ca. 4000 operative indgreb pr. år.

Er du vores nye kollega, som vil være bindeleddet mellem afdelingsledelsen og dine plastikkirurgiske kollegaer? Vil du være med til at udvikle afdelingen yderligere, sikre et generationsskifte? Med andre ord vi søger en kollega, der kan sit håndværk, gerne lærer fra sig og ”er god ved patienterne”.

Vi forventer:

  • At ansøger er speciallæge i plastikkirurgi
  • At ansøger kan tage et særligt fagligt og ledelsesmæssigt ansvar i afdelingen inden for det plastik kirurgiske område
  • At ansøger er målrettet, troværdig, fleksibel, samarbejdsivrig og forventes samtidigt at være udadvendt og have gennemslagskraft.
  • At ansøger deltager aktivt i uddannelse og undervisning af afdelingens personale og aktivt indgår i en god uddannelsesafdeling for Yngre Læger

Vi kan tilbyde:

  • Udfordrende og udviklende speciallægejob med høj grad af selvbestemmelse i en afdeling under stadig udvikling
  • Høj faglig indflydelse inden for det plastik kirurgiske område
  • Ansvar og medindflydelse i koordineringen af det kliniske arbejde inden for egen afdeling, herunder medansvar for at de personalemæssige, økonomiske og fysiske rammer anvendes så rationelt som muligt i samarbejde med afdelingsledelsen.
  • Arbejde i velfungerende afdeling med engagerede medarbejdere og højteknologisk udstyr

Løn- og ansættelsesforhold:
Overlægen ansættes med forpligtigelse til at deltage i vagt arbejde, vagt fra bolig(beredeskabsvagt)

Løn i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger:
Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Christina Tinghus, Kirurgisk afdeling, på tlf.: 7918 5438 mail: christina.tinghus@rsyd.dk 

I tilfælde af at der skal udarbejdes en overlæge bedømmelse, vil vi gerne, at du udfylder dette skema

Funktionsbeskrivelse.

Ansøgningsfristen er den 24. september 2020. Samtaler forventes afviklet i uge 40

Vi glæder os til at høre fra dig.