Specialeansvarlig overlæge til neonatalafsnittet på børne- og ungeafdelingen Sydvestjysk Sygehus, Esbjerg Børn- og Ungeafdeling

Ansøgningsfrist: 2018-11-27T23:59:59 Sydvestjysk Sygehus

Vil du være med til at rykke vores neonatal afdeling op i superligaen, så har vi en stilling til dig.  

 

Vi søger en specialeansvarlig overlæge med subspecialisering inden for neonatologi. Stillingen ønskes besat pr. 1. januar, 2019 eller efter aftale.  

 

Der er tale om en prioriteret opnormering, da vi ønsker at styrke området og har en klar ambition om at blive blandt de bedste.  

Vi har brug for en dygtig neonatolog med sans for det organisatoriske og med lyst og evner til at stå i spidsen for udviklingen i specialet.. 

 

I stillingen har du gode muligheder for at udvikle dig fagligt og personligt og sætte dit præg på udviklingen i teamet, som består af positive, fremsynede, engagerede, aktive og humørfyldte kolleger.  

 

Såfremt du som ansøger er interesseret i det, er der mulighed for, at etablere stillingen i kombination med et klinisk forskningslektorat.  

 

Mor-Barn 

På sydvestjysk sygehus har vi en velfungerende mor- barn afdeling, hvor hele familien kan være indlagt sammen. På afdelingen er der 13 neonatale pladser, hvor nyfødte fra uge 28+0 indlægges.  

Pædiateren har ansvaret for den lægelige behandling af de nyfødte. 

 

Børn- og unge 

Børne- og ungeafdelingen i Esbjerg er en velfungerende afdeling. Vi har plads til 22 børn og unge i alderen 0-18 år og der modtages omkring 4000 børn hvert år. På neonatal afsnittet indlægges omkring 600 børn årligt. Vi har et specialeopdelt ambulatorium, hvor vi regner med at have omkring 14.000 besøg i 2019. 

Afdelingen har foruden regionsfunktionen inden for neonatologi, regionsfunktion i neuropædiatri. 

.  

Der er pt. ansat 24 læger i afdelingen. 

 

Vi er en afdeling der prioriterer uddannelse højt, både for de medicinstuderende, yngre og ældre læger. I 2018 modtog vi yngre pædiateres uddannelsespris. I 2022 kan medicinstuderende begynde på deres kandidatuddannelse her i Esbjerg, så også her vil du få en aktiv rolle, så vi er rustet til at løfte opgaven. Vi har brug for dig til at hjælpe med  

 

Læs mere om afdelingen her

 

Dine arbejdsopgaver: 

Du vil som neonatal specialeansvarlig overlæge få ansvaret for den høje lægefaglighed på neonatal afsnittet, herunder udarbejdelse af instrukser og oplæring af læger og i nogen grad øvrigt personale. Vi forventer derfor at du er subspecialiseret neonatolog og kan varetage al akutbehandling omkring de neonatale børn inkl. Intubation.  

 

Pædiatrisk afdeling samarbejder med den obstetriske afdelingsledelse omkring driften af Mor/barn centeret og at vi forventer der biddrages aktivt til det gode tværfaglige samarbejde. 

 

Du vil ligeledes blive teamleder for det neonatale team i børne- og ungeambulatoriet.  

Derudover kan du komme til at indgå i det 10- skiftede bagvagtslag efter aftale.  

 

Vi har forventning om at du er  

•Engageret og ambitiøs 

•Udviklingsorienteret og interesseret i at styrke forskningen i afdelingen 

•God til at kommunikere og god til at engagere det øvrige personale. 

•En god organisator med lyst til at tage ansvar.  

 

Sydvestjysk Sygehus  

Sydvestjysk Sygehus har høje ambitioner og ønsker at være blandt landets allerbedste. Vi er pt. 3000 medarbejdere fordelt på 3 sygehuse i regionen og har stort set alle specialer repræsenteret. Vi er en attraktiv arbejdsplads med engagerede og fagligt dygtige medarbejdere. Vi sætter faglig kvalitet, udvikling og forskning højt på dagsordenen og arbejder hele tiden for gennem dialog, anerkendelse og uddannelse af medarbejdere at sikre borgerne sammenhængende patientforløb og en god oplevelse i mødet med sygehuset.  

Oplysninger om Sydvestjysk Sygehus fås på www.sydvestjysksygehus.dk   Se mere om Sydvestjysk Sygehus i denne video.

 

Løn og ansættelsesforhold:  

Ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger. 

 

Hvis du vil vide mere eller aftale et besøg: 

Kontakt ledende overlæge Christina Bjørn på christina.bjoern@rsyd.dk eller mobil 20 58 35 21. Vi viser meget gerne sygehuset/afdelingen frem, har du ægtefælle og børn, så ta´ dem med, så arrangerer vi et fint program. 

 

Esbjerg: 

Byens centrum summer med aktivitet året rundt og har en spændende blanding af kulturhuse, specialbutikker og et stort udvalg af lækre restauranter og hyggelige caféer. Esbjerg er en livlig og moderne by, hvor der er rig mulighed for at afprøve nye ideer, og som er vant til at tage godt imod nye borgere. Byens tilflytterservice hjælper familier med at falde hurtigt til gennem bl.a. servicen ”hjælp til partnerjobs”, overblik over børnepasnings- og skoletilbud, etablering af netværk for nye brogere og introduktion til egnens mange fritidsaktiviteter.  

Læs mere om Esbjerg her: http://www.nyiesbjerg.dk/  

Se filmen om Esbjerg her: https://www.youtube.com/watch?v=IWdb-F4Eu9Q  

 

Ansøgning: 

Ansøgningen skal udformes, så det er muligt at vurdere kvalifikationer og kompetencer inden for de 7 lægelige roller: medicinsk ekspert, kommunikator, samarbejder, leder og administrator, sundhedsfremmer, akademiker og professionel. Der ansøges elektronisk 

 

Ansøgning skal være bilagt CV, dokumentation for autorisation, speciallægeanerkendelse og kopi af relevante publikationer.  

 

Ansøgningsfrist d. 27. november, 2018 

 

Vi glæder os til at høre fra dig.