Specialeansvarlig overlæge til lungemedicinsk afsnit, Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus Har du lyst til at prøve kræfter med ledelse og samtidigt et ønske om at få indflydelse på den faglige udvikling af dit speciale – så har vi stillingen til dig.

Dette job er udløbet

Ledelsesopgaven

Sammen med afdelingssygeplejersken udgør du den daglige ledelse af det lungemedicinske sengeafsnit og ambulatorium. Vi forventer at du sammen med afdelingssygeplejersken vil stå i spidsen for en udvikling, der sikrer patienterne effektive og sammenhængende patientforløb, og fortsat fokus på uddannelse og forskning. Afsnitsledelsen deltager aktivt i et tværfagligt lederforum i Medicinsk Afdeling.

Som specialeansvarlig overlæge skal du trives med de udfordringer der ligger i at fastholde et ledelsesmæssigt fokus på sundhedsfaglig kvalitet, tværfagligt og tværsektorielt samarbejde, personaleudvikling og udvikling af vores faglige profil i patientforløb inden for lungemedicin og allergologi.

Du vil i denne stilling få mulighed for at sætte både dine lederkompetencer og dine faglige kvalifikationer i spil i en afdeling med velkvalificerede og engagerede medarbejdere.

Der er gode muligheder for forskning.

Lungemedicinsk afsnit

Afsnittet består af et sengeafsnit, ambulatorium og endoskopifunktion.

Sengeafsnittet

Det lungemedicinske sengeafsnit har plads til 24 patienter, de fleste med primært lungemedicinske problemstillinger. Afsnittet råder endvidere op til seks NIV-pladser.

Opgaverne omfatter stuegang, planlægning og udredning af de enkelte patientforløb i samarbejde med det øvrige personale.

Skopiafsnittet

Bronkoskopier udføres i det nærliggende skopi-afsnit.

Ambulatorium

Vi har et særligt fokus i Medicinsk Fælles Ambulatorium, som sikrer at patienten ”samme dag under samme tag” får mulighed for at møde læger fra forskellige medicinske specialer.

Det lungemedicinske/allergologiske ambulatorium er et velfungerende ambulatorium med aktuelt over 5000 patienter tilknyttet.

Opgaverne omfatter udredning, behandling og kontrol af henviste lungemedicinske og allergologiske patienter i tæt samarbejde med veluddannede lungesygeplejersker. Der findes (ud over apparatur til spirometri) løbebånd, body-box, NO-måler, samt mulighed for metacholinprovokation; ligesom der foretages hyposensibiliseringer, penicillinprovokationer og biologisk behandling af svær astma.

Der drives et omfattende KOL- og iltambulatorium, samt tilbydes KOL-rehabilitering. Afsnittet har regionsfunktion for tuberkulose i samarbejde med Sjællands Universitetshospital i Roskilde.

Dyspnøklinik i samarbejde med kardiologisk afsnit er under yderligere udvikling.

Lægestaben

Speciallægestaben består af en specialeansvarlig overlæge og tre overlæger med speciale i lungemedicin samt en til to læger i hoveduddannelse i lungemedicin og et antal reservelæger i introduktionsstillinger til det intern medicinske hovedområde.

Dine kvalifikationer

  • Er overlægekvalificeret speciallæge i intern medicin/lungemedicin
  • Er dynamisk, engageret og visionær
  • Har nogen erfaring med ledelse og administrative opgaver
  • Er kreativ og udviklingsorienteret
  • Ved hjælp af klar kommunikation kan fastholde et godt samarbejde på tværs af faggrupper og sektorgrænser

Medicinsk Afdeling, Holbæk Sygehus

Medicinsk Afdeling på Holbæk Sygehus er i dag en af landets største. Vi varetager intern medicinske grenspecialer i lungemedicin/allergologi, medicinsk gastroenterologi, endokrinologi, nefrologi, kardiologi, geriatri, reumatologi og neurorehabilitering, og afdelingen råder over 165 sengepladser samt en række specialespecifikke ambulatorier samt dialyseafsnit.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er vagtfri.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Henrik Ancher Sørensen, 59 48 45 01.

Holbæk Sygehus anvender en vurdering af de syv kompetencer (Medicinsk ekspert, Kommunikator, Samarbejder, Leder/administrator, Sundhedsfremmer, Akademiker og Professionel) i den faglige bedømmelse.

Ansøgere bedes i ansøgningen – med bedst mulig dokumentation – forholde sig konkret til de syv kompetencer.

Læs mere her om dine karrieremuligheder inden for netop dit speciale og hør, hvorfor andre af dine kollegaer allerede har valgt Region Sjælland på Det Gode Lægeliv.

Kontaktperson(er):
Navn: Henrik Ancher Sørensen
Stilling: Ledende overlæge
Email: has@regionsjaelland.dk
Telefon: 59484501

Om Holbæk Sygehus
Holbæk Sygehus er en innovativ arbejdsplads med masser af muligheder for personlig og faglig udvikling. Vi vil være førende i diagnostik og behandling af almene og hyppigt forekommende sygdomme, og vi har velfungerende forskningsmiljøer på disse områder.

Vi er et ambitiøst og veldrevet sygehus med en flad ledelsesstruktur – så vejen fra idé til handling er kort. Vi glæder os til at byde dig velkommen på holdet. Du kan se mere om Holbæk Sygehus her.