Specialeansvarlig overlæge til endokrinologisk team, Medicinsk afdeling Har du lyst til at være i ledelsen af et stærkt endokrinologisk team i Randers?

Dette job er udløbet

Vores specialeansvarlige overlæge er gået på pension. Vi søger derfor en ny specialeansvarlig overlæge til det endokrinologiske team, til besættelse 1. januar 2019 eller efter aftale.

Vi synes du skal søge denne stilling hvis du – i samarbejde med det endokrinologiske team, den samlede ledelsesgruppe og afdelingsledelsen –

 • har lyst til at præge og sikre den faglige udvikling af endokrinologien på højt niveau,
 • finder at både de faglige og de organisatoriske opgaver er spændende,
 • synes implementering af nyt er spændende og du er god til det,
 • er en holdspiller og en god samarbejder,
 • en person der kan formidle og fremme dit team, indadtil og udadtil i samspil med den øvrige afdeling og endokrinologien udenfor hospitalet

Afdelingen har et optageområde på ca. 230.000 indbyggere og et bredt udsnit af alle medicinske områder.
Det endokrinologiske team varetager hovedfunktion indenfor alle områder af endokrinologien, med primært udgangspunkt i klinik for diabetes og hormonsygdomme. Det endokrinologiske lægeteam er del af det fælles team sammen med det gastroenterologiske team, der varetager de lægelige funktioner på det fælles sengeafsnit på 25 senge. På afsnittet udredes og behandles indlæggelseskrævende patienter med specialerelaterede sygdomme samt interne medicinske sygdomme. Teamledelsen består af afdelingssygeplejersken og speciallæger fra de to team.

Ud over primær funktion og tilknytning til endokrinologiske klinik og sengeafsnit, deltager du også i akutfunktionen. Hospitalet er et akuthospital og speciallægerne deltager i daglige funktion relateret til akutte funktioner, dels ved rådgivning på akutafdelingen samt medicinsk akutvagt, der varetages af speciallæger og H-læger i sidste års uddannelse fra hele afdelingen samt stuegangsfunktion på de medicinske sengeafsnit weekend og helligdage. De akutte funktioner deles aktuelt mellem 16-20 læger.

Du vil også være en del af medicinsk afdelings speciallægegruppe og ledelsesgruppe. Afdelingen har aktuelt ansat ca. 75 læger, fordelt på de enkelte fagteam.
Det endokrinologiske lægeteam har 5 speciallægestillinger, 2 stillinger i hoveduddannelse i endokrinologi samt hoveduddannelseslæger i andre intern medicinske specialer og i andre specialer, introduktionslæger og KBU læger.

Alle afdelingens speciallæger deltager i undervisningen af Medicinsk Afdelings medarbejdere, i henhold til aftale mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.
Afdelingen deltager desuden i undervisningen af medicinstuderende, som alle i afdelingen er deltagere i.

Hvad kan vi tilbyde?
En stilling med gode muligheder for individuel tilpasning af ledelsesmæssige og faglige arbejdsområder, både i opgaver og muligheder for udvikling.

At blive en del af en afdeling hvor vi vægter følgende højt

 • det gode patientforløb
 • et godt fagligt miljø præget af høj faglige kvalitet og udvikling

forskning og uddannelse

 • tværfaglighed
 • et godt arbejdsmiljø
 • medarbejderne der er engagerede og har høj faglig kompetence
 • gode samarbejdsrelationer internt og eksternt

Din profil
Du er speciallæge i intern medicin: Endokrinologi

Du har interesse for organisatorisk ledelse og gerne erfaring hermed. Du har faglig erfaring indenfor den endokrinologiske område, og vil gerne være med til at udvikle området organisatorisk og fagligt. Du har lyst til dette i et godt samarbejde med det samlede endokrinologiske team og den samlede medicinske afdeling.

Du er en god samarbejder og en god rollemodel. Vi sætter stor pris på at du har humor og vil kunne bidrage positivt ind i teamets veludviklede tværfaglige samarbejde.

Du har undervisningserfaring og ønsker at deltage i afdelingens undervisning.
Du har forskningserfaring og er aktiv i din faglige udvikling

Yderligere information og spørgsmål
Du kan få yderligere information og svar på spørgsmål ved henvendelse til ledende overlæge Lene Mortensen, tlf.: 78 42 16 01/30 92 23 10, mail lenemt@rm.dk

Ansøgningsfrist er senest mandag d. 24. september 2018. 
Samtale vil finde sted i starten af oktober.

Ansøgeren vil blive bedømt i forhold til de syv lægeroller.  Send din ansøgning vedlagt relevante bilag samt udfyldt skema til bedømmelse af lægefaglige kompetencer til: Link til skema: https://www.rm.dk/siteassets/om-os/organisation/koncern-hr/1.-ansattelses–og-lonforhold/1.-rekruttering-og-ansattelse/ansattelse-af-speciallager/revidering-af-skema-til-lagefaglig-bedommelse-2018.docx

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.  Stillingen er omfattet af lokal løndannelse. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er i øvrigt, at der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale