Specialeansvarlig overlæge søges til Klinisk Funktion for rehabilitering i Region Syddanmark Friklinikken

Ansøgningsfrist: 13/05/2019 Friklinikken

Klinisk Funktion for rehabilitering i Region Syddanmark søger specialeansvarlig overlæge pr. 1. September 2019, eller efter aftale.

 

Klinisk Funktion for rehabilitering er etableret 1. Juli 2013, som følge af reform for førtidspension/fleksjob samt sygedagpengeområdet. Funktionen er organisatorisk tilknyttet Friklinikken i Grindsted.

 

Kerneopgaven er at bidrage med sundhedsfaglig rådgivning i forhold til arbejde og uddannelse på de tværfaglige kommunale rehabiliterings teammøder i regionens 22 kommuner. I funktionen er der ansat ca. 18 sundhedskoordinatorårsværk samt 3 medarbejdere i sekretariatet. Der afholdes sundhedskoordinatormøde 1 – 2 gange i måneden.

 

Arbejdsopgaver:

  • Du deltager på de tværfaglige kommunale rehabiliterings teammøder, og foretager sundhedsfaglige vurderinger i Klinisk Funktion, Grindsted efter behov
  • Du sikrer i samarbejde med sekretariatet den daglige drift af funktionen, og varetager personaleledelse af sundhedskoordinatorerne, herunder afholdelse af MUS, trivselssamtaler m.v. Ansættelser og afskedigelser i afdelingen varetages i samarbejde med klinkchefen
  • Du inspirerer og skaber faglig udvikling, implementerer forandringer samt samarbejder såvel internt som eksternt
  • Du sikrer faglig kvalitet og professionel løsning af kerneopgaverne gennem kompetenceudvikling, med bl.a. faglig vidensdeling og udvikling. Kvaliteten sikres bl.a. ved udarbejdelse samt implementering af procedurebeskrivelser, vejledende retningslinjer m.v.
  • Du sikrer i samarbejde med sekretariatet optimering af faglig kvalitet i relation til struktur og proces, ved kontinuerligt at anvende dokumenterede resultater

Din baggrund:

Du er speciallæge – gerne i almen medicin eller samfundsmedicin – med en bred klinisk erfaring.

Kendskab til sundhedsvæsenets organisering i Region Syddanmark vil være en fordel.

Udfyld vedhæftede skema.

 

Løn- og ansættelsesvilkår:

Stillingen er vagtfri, og indebærer en gennemsnitlig arbejdstid på 37 timer/uge indenfor normal arbejdstid.

Løn – ansættelsesform sker efter gældende regler og gensidig aftale.

 

Ansøgningsfrist og samtaler:

Vi ser frem til at modtage din ansøgning senest 13. Maj 2019. Vi forventer at holde samtaler i uge 21.

 

Hvis du vil vide mere:

Er du velkommen til at kontakte klinikchef Torsten Wentzer Licht tlf. 29 25 83 87 eller mail til torsten.wentzer.licht@rsyd.dk

Stillings- og funktionsbeskrivelse for specialeansvarlig overlæge ved Klinisk Funktion kan rekvireres ved henvendelse til elsebeth.ostergaard@rsyd.dk.

Se evt. mere om friklinikken her.