Specialeansvarlig overlæge Røntgenafdelingen Vejle og Middelfart Sygehus Røntgenafdelingen, Vejle og Middelfart Sygehuse

Ansøgningsfrist: 29/10/2021 Sygehus Lillebælt

Specialeansvarlig overlæge med organisatorisk ledelse af Røntgenafdelingerne i Vejle og Middelfart

Genopslag

Kan du tænke dig at arbejde på en afdeling, hvor patienten og det gode patientforløb er i fokus?

Vil du være med til at skabe Danmarks bedste røntgenafdeling for patienter og personalet?

Røntgenafdelingerne Vejle og Middelfart tilbyder dig en stilling, hvor du kommer til at kunne udvikle dine ledelsesmæssige kompetencer sammen med afdelingsledelsen til gavn for patienterne.

 

Stillingen

De to hovedområder for arbejdet i denne stilling er:

 • Innovation og udvikling i bredeste forstand
  Du kommer sammen med afdelingsledelsen til at skulle indgå i et tæt parløb om at sikre fortsat innovation i afdelingen – ikke bare på det tekniske område, men også på at sikre fortsat udvikling inden for logistik og flow i det gode patientforløb i samarbejde med samarbejdende afdelinger
 • Driftsansvar
  Du skal, i samarbejde med afdelingsradiografer og gruppen af overlæger, sikre den daglige drift i afdelingen
  I ovenstående vil der indgå opgaver med elementer af personale- og driftsansvar.
  Pr. 01.01.2021 er der en fælles afdelingsledelse på Røntgenafdelingerne i SLB. Der er tale om tre fysisk separate afdelinger, som består af røntgenafdelingerne på hhv. Kolding, Vejle og Middelfart Sygehuse. Du refererer direkte til afdelingsledelsen, som du kommer til at have et tæt, dagligt samarbejde med. Du kommer til at have din daglige gang i Vejle, med samarbejdsrelationer til de øvrige matrikler. Et udpluk af dine opgaver:
 • Koordinering og sikring af at den daglige drift understøtter korte svartider
 • Samarbejde med vagtplanlægger om lægernes fordelingsplan
 • Deltage/afholde målstyrings – og forbedringstavlemøder i samarbejde med øvrige ledere
 • Stedfortræder for afdelingsledelsen mht. spørgsmål af driftsmæssig karakter
 • Varetagelse af radiologisk arbejde tilpasset dine ønsker for, hvad du gerne vil beskæftige dig med
  Ovenstående tager udgangspunkt i overenskomsten med FAS, der trådte i kraft 01.04.2022 (stillingen modsvarer den fremtidige funktion som ledende overlæge).
   
  Afdelingen
  Med denne stilling kommer du til at arbejde på en afdeling, hvor:
 • Patienten sættes først
 • Der stiles efter høj faglig standard
 • Det gode arbejdsmiljø værdsættes og værnes om
 • Du arbejder sammen med et team af dygtige kolleger
  På afdelingen prioriteres det højt, at der bedrives klinisk radiologi i tæt samarbejde med de henvisende afdelinger. Det er således en del af afdelingens DNA, at vi ”griber bolden” som aktiv samarbejdspartner med henvisende afdelinger. Vi beskriver ikke billeder – vi svarer på kliniske spørgsmål ud fra radiologiske metoder.
  Opgaveglidning med bl.a. brug af beskrivende radiografer og kiropraktorer er en hjørnesten i afdelingen. Opgaveglidning er fortsat en vigtig parameter for at løfte de stigende krav til radiologisk service.
   
  Vejle Sygehus
  Vejle Sygehus er en del af Røntgen Sygehus Lillebælt (Røntgen SLB). Røntgen SLB består af 3 sygehuse, hvor Vejle primært er specialsygehus for cancer og urologi, Middelfart sygehus er specialsygehus for ryglidelser, og Kolding sygehus er akutsygehus.
  Røntgenafdelingen Vejle-Middelfart er en mellemstor afdeling med 145 medarbejdere, hvor vi primært varetager udrednings- og kontrolpatienter fra bl.a. almen praksis samt de kliniske afdelinger i Vejle, indbefattende onkologisk, medicinsk og ortopædkirurgisk afdeling.
  Røntgenafdelingerne Vejle og Middelfart foretager undersøgelser inden for MR, CT, UL, gennemlysning og DR røntgen. Afdelingen har et tæt samarbejde med alle de kliniske afdelinger på sygehuset. Derfor er der et stort undersøgelsesvolumen inden for især onkoradiologi, uroradiologi og muskuloskeletal radiologi. Der varetages også pakkeudredninger for forskellige cancerformer. Desuden er der i mindre omfang billeddiagnostiske undersøgelser fra ØNH-afdelingen, ophthalmologisk og intensivafdelingen. I Middelfart foretages diagnostik relateret til degenerativ rygsygdom.
   
  Den Syddanske forbedringsmodel
  Forbedringsarbejdet på røntgenområdet i SLB vil komme til at tage udgangspunkt i ”Den Syddanske Forbedringsmodel”, se nedenstående link.
  Uddannelsen i den Syddanske forbedringsmodel er en række kurser med ”hands-on” sessions blandet med teoretisk undervisning og ligger i regi af Region Syddanmark. Hvis du ikke tidligere har taget kursusrækken, får du mulighed for dette i denne stilling.
  Metoden indebærer et meget stærkt fokus på ledelse af forbedringsarbejdet og omfattende ledelsesuddannelse af ledere på alle niveauer i sygehusvæsenet.
  Du kan læse mere her:
  Model skaber bedre patientforløb // Region Syddanmark
   
  Forventninger til dig:
  Du er interesseret i ledelse og vil gerne deltage i ledelsesarbejdet på afdelingen.
  Du vil gerne udvikle dig som leder.
  Du er ambitiøs, nysgerrig, målrettet og vil faglig udvikling.
  Du har gode evner for sparring, kommunikation og samarbejde.
  Du skal være interesseret i at arbejde på en afdeling med et højt tempo, hvor det forventes, at du er med til at udvikle afdelingens kompetencer indenfor bl.a. varetagelse af cancerpatienter, udredningspatienter fra almen praksis, øvrige forløb fra specialer i og uden for huset.
  Du er bredt interesseret i almen radiologi, men har også interesse inden for andre subspecialer. Du er interesseret i at arbejde med flere billedmodaliteter inden for radiologien (MR, CT, UL, intervention). Du har mod på at udvikle nye samarbejdsrelationer med de henvisende afdelinger og tage nye metoder i brug.
  Det forventes, at du kan deltage i en vagtfunktion med et halv rul.
  Ønsker for arbejdsområder udover ovennævnte søges imødekommet.
  Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.
  Du bedes fremsende en motiveret ansøgning, CV samt publikationsliste.
  Du bedes medsende referencer, som vi kan kontakte.
  Stillingen forventes besat hurtigst muligt eller efter nærmere aftale.
  Ansøgningsfrist er 01.11.2021.
   
  Ved evt. spørgsmål kan du henvende dig til afdelingsledelsen:
  Ledende overlæge
  Jakob Møller Jakob.moeller@rsyd.dk Telefonnummer 61662086
  Ledende overradiograf
  Pica Andersen Pica.Ann.Blackburn.Andersen@rsyd.dk Telefonnummer 24643394