Specialeansvarlig overlæge i lungemedicin, Medicinsk Afd.M/FAM, OUH Svendborg Sygehus Medicinsk Afdeling M/FAM, Svendborg søger en specialeansvarlig overlæge i Lungemedicin pr. 1. januar 2018 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Den lungemedicinske funktion, der er en del af Medicinsk afd. M/FAM, består aktuelt af 13 senge på et fælles medicinsk sengeafsnit, samt et lungemedicinsk ambulatorium, hvor der på årsbasis er ca. 15.000 besøg.

I de lungemedicinske senge modtages patienter med bl.a. KOL, astma og infektionssygdomme. En stue er indrettet som observationsstue forbeholdt til patienter med sepsis eller KOL-patienter med behov for NIV- behandling, der varetages  af specialesygeplejersker.

I ambulatoriet ses et bredt udsnit af lungemedicinske specialepatienter, herunder KOL, astma, tuberkulose og søvnapnø. Der foretages bronkoskopier incl. EBUS, samt diverse lungefunktionsundersøgelser. Der er desuden mulighed for tilbud om telemedicinsk behandling i form af KOL-kuffert til KOL patienter efter udskrivelse. Herudover pågår der p.t. implementering af tilbud om hjemme-NIV til kroniske lungepatienter med behov for dette.  Afdelingen deltager i det regionale samarbejde om tuberkulose.

Der er et tæt samarbejde med Lungemedicinsk Afdeling J i Odense omkring bronkoskopi og om fordelingen af diverse specialepatienter, samt med Respirationscenter Syd omkring patienter med kronisk respirationsinsufficiens. Der er ansat 2 speciallæger i lungemedicin med funktion i både Svendborg og Odense.

Om stillingen
Den specialeansvarlige overlæge er ansvarlig for det lungemedicinske speciale og udgør, sammen med afdelingssygeplejersken, funktionsledelsen i det lungemedicinske ambulatorium og er tillige en del af den samlede ledergruppe i Medicinsk Afdeling M/FAM.

Kvalifikationer
Ansøger skal være overlægekvalificeret speciallæge i intern medicin/lungemedicin.

Der lægges vægt på, at ansøger vil deltage i afdelingens undervisningsaktivitet, ligesom det forventes, at ansøger vil påtage sig vejlederfunktion overfor afdelingens læger i uddannelsesstillinger.

Herudover ønskes det, at ansøger:

  • er fagligt inspirerende og prioriterer patient- og pårørendeinvolvering både i ord og handling
  • er initiativrig og i besiddelse af gode samarbejds- og kommunikationsevner
  • er innovativ og udviklingsorienteret
  • har erfaring med og lyst til administrative og ledelsesmæssige opgaver
  • har eller ønsker en lederuddannelse
  • vil indgå i tværfagligt samarbejde med høj faglighed som udgangspunkt
  • ønsker at bidrage til afdelingen fortsatte udvikling sammen med afdelingens øvrige specialer

 

Medicinsk Afdeling M er en stor afdeling, som modtager uselekterede intern medicinske patienter. Der er i alt 9 afsnit fordelt på 2 matrikler, Svendborg og Nyborg.

FAM er en fælles akutmodtagelse for hele OUH Svendborg Sygehus, hvor fødsler og prævisiteret akut kardiologi er undtaget.

Medicinsk Afdeling M/FAM er normeret til 72 stationære senge, og 16 senge i FAM.

Afdelingen har 3 sengeafsnit: Medicinsk Sengeafsnit (36 senge), Kardiologisk sengeafsnit MK/KARMA (36 senge) og Fælles Akutmodtagelse FAM (16 senge).

Akutte patienter modtages i FAM og KARMA.

Afdelingens optageområde er på ca. 170.000 indbyggere, og der er årligt i størrelsesorden 7.500 indlæggelser og 60.000 ambulante besøg. I FAM er der ca. 33.600 patientkontakter, heraf er ca. 40% medicinske.

Følgende specialer er repræsenteret i afdelingen: lungemedicin, endokrinologi, reumatologi, gastroenterologi, infektionsmedicin og kardiologi.

Ambulatorierne ligger i Svendborg med undtagelse af Mave-/Tarmmedicinsk Ambulatorium, der ligger i Nyborg.

Herudover er der Diagnostisk Center OUH, som modtager patienter med mistanke om alvorlig sygdom (MAS) og patienter med metastase uden kendt primærtumor (MUP) fra hele Fyn.

Der er i den samlede afdeling ansat i alt ca. 420 medarbejdere, heraf er afdelingens lægestab normeret til 43 speciallæger og 42 uddannelsessøgende yngre læger.

Forskning
I Medicinsk Forskningsafdeling tilknyttet Medicinsk Afdeling M/FAM foregår forskning på et højt nationalt og internationalt niveau med bl.a. flere ph.d. Afdelingen har en professor, forskningslektorer og aktuelt ph.d studerende i indenfor specialerne reumatologi, endokrinologi og kardiologi.  Afdelingen har været førende indenfor telemedicinske løsninger og har løbende udviklet og efterfølgende implementeret dette i klinisk praksis.

Undervisning
Afdelingen har hoveduddannelsesforløb i 6 medicinske specialer og speciallæger ansat i 8 intern medicinske specialer. Vi har KBU-læger og intern medicinske introduktionsstillinger.

Vi deltager i undervisningen af medicin-, farmaci- og biomekanikstuderende fra Syddansk Universitet. Afdelingen har 2 uddannelsesansvarlige overlæger, samt 3 kliniske lektorer.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Mette Worsøe på telefon 63 20 21 02. E-mail: mette.worsoe@rsyd.dk

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller, og skal indeholde speciallægeautorisation, curriculum vitae, samt publikationsliste.

Ansøgningsfrist er fredag den 27. oktober 2017 kl. 08.00.

Ansøgningen søges elektronisk og stiles til ledende overlæge Mette Worsøe, Medicinsk Afdeling M/FAM, OUH Svendborg Sygehus.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt efter aftale.