Specialeansvarlig Overlæge i Rygmedicin med mulighed for forskning/klinisk lektorat Rygcenter Syddanmark

Ansøgningsfrist: 2019-01-21T23:59:59 Sygehus Lillebælt

Rygcenter Syddanmark, Patienternes Rygsygehus

Vi er hele regionens rygcenter, vi har en høj kvalitet i behandlingen og patienterne er glade for os.  

Vi søger en specialeansvarlig overlæge i rygmedicin, der ønsker at være en drivende kraft indenfor Rygmedicin og være med til at konsolidere og videreudvikle hele vores Rygcenter.  

 

Vi tilbyder 

 • En nytiltrådt afdelingsledelse, der ønsker medarbejderne inddragelset i udviklingen 
 • En ambitiøs afdeling med fokus på høj grad af kvalitet, patientsikkerhed- og tilfredshed 
 • En forsknings aktiv afdeling både kirurgisk og medicinsk, hvor der er mulighed for dedikeret tid til forskningsprojekteor/klinisk lektorat alt efter kompetencer 
 • Fagligt dygtige og engagerede kollegaer bestående af fysioterapeuter, sygeplejersker, sekretærer, læger og kiropraktorer 
 • En stilling uden vagt 
 • En dynamisk arbejdsplads, hvor der lægges vægt på en aktiv hverdag med et godt arbejdsmiljø. 
 • Vi arbejder ud fra Sygehus Lillebælt værdier: Resultater, Ordentlighed, Samarbejde og Excellence. 

 

Vi forventer 

 • En At du er speciallæge i intern medicin, almen medicin eller andet relevant speciale 
 • At du påtager dig særligt ansvar for den faglige retning og udvikling inden for rygmedicin 
 • At du bredt sammen med afdelingssygeplejerske påtager dig ansvaret for den optimale udnyttelse af den ambulante kapacitet i det rygmedicinske afsnit.  
 • At du kan fungere som brobygger mellem afdelingsledelsen og lægegruppen i forhold til delegerede opgaver vedr. drift, udvikling og kultur  
 • At du ønsker at være en drivende kraft i den videre udvikling af specialet med en innovativ tilgang 
 • At du har ledelsesevner hvor samarbejde og kvalitet er i højsæde 
 • At du deltager aktivt i afdelingens udvikling – primært i forhold til det rygmedicinske patientforløb 
 • At du tager medansvar for afdelingens drift i henhold til ansvarsområde 
 • At du har gode kommunikations- og samarbejdsevner 

 

Om afdelingen 

Rygcenter Syddanmark består af et rygkirurgisk og et rygmedicinsk afsnit. Årligt ser vi 18.000 ambulante patienter heraf 6000 i kirurgisk afsnit hvor der opereres 1200 årligt, størstedelen lumbalt. 

Vi undersøger, udreder og behandler rygpatienter fra hele Region Syddanmark – dette ud fra en tværfaglig og specialiseret tilgang.

 

Visionen for Rygcenter Syddanmark er: 

 • Et samlet rygcenter for hele Regionen med fokus på at vedholde den høje kvalitet i udredningen og behandlingen.  
 • Fokus på udvikling, uddannelse og forskning. 
 • Sikre godt arbejdsmiljø. 
 • Være en integreret del og drivende kraft i Sygehus Lillebælt.  
 • Rette kompetence til rette patient til rette tid.  

 

Kvalifikationer 

Ansøgningen skal udfærdiges i henhold til Sundhedsstyrelsens beskrivelse af de 7 lægeroller og skal indeholde kopi af speciallægeautorisation og curriculum vitae. Der lægges vægt på, at ansøgerne forholder sig konkret til de syv kompetenceområder og i videst mulige omfang dokumenterer kvalifikationer inden for disse kompetencer. Den faglige bedømmelse vil ske i henhold til Region Syddanmarks vejledning for faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger.   

 

Yderligere information 

Såfremt du ønsker stillingen uddybet kan du rette henvendelse til  

Jakob Espesen, Ledende overlæge, 29727977 eller jakob.espesen@rsyd.dk 

 

Løn- og ansættelse 

Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til den indgåede aftale mellem Region Syddanmark og Foreningen af Speciallæger (FAS).  

Stillingen ønskes besat snarest muligt. 

 

Ansøgningsfrist 

21. januar 2018. Der afholdes ansættelsessamtaler i uge 5. 

 

Rygcenter Syddanmark er en del af Sygehus Lillebælt, som er et velkonsolideret sygehus med 3 skarpe profiler Middelfart Sygehus– Patienternes Rygcenter, Kolding Sygehus – Akutsygehus og Vejle Sygehus – Kræft- og specialistsygehus i de store folkesygdomme, Vi er i en positiv udvikling med et ambitiøst mål om at være Patienternes Sygehus med forskning som fundament for excellence i patientbehandlingen. Vi er flere gange kåret som Danmarks bedste hospital af Dagens Medicin. Vi har en årsomsætning på 3,1 mia. kroner. Se Patienternes Sygehus her.