Specialeansvarlig overlæge i Obstetrik

Dette job er udløbet

Skal du være vores nye obstetrisk specialeansvarlig overlæge på Aalborg Universitetshospital så har vi en spændende stilling ledig pr.1.10.2018.

Det er en helt særlig stilling, hvor du i samarbejde med afdelingsledelsen har ansvaret for at definere og udvikle afdelingens obstetriske område. Stillingen indebær både klinisk, organisatorisk og fagligt ansvar.
Udover at du skal være aktiv obstetriker, vil du i tæt samarbejde med den ledende overlæge være en naturlig del af afdelingens ansigt ud ad til i obstetriske sammenhænge, herunder i Region og styrelser.
Med stillingen følger et stort ansvar, men i høj grad også en stor frihed til at løse opgaverne samt mulighed for at engagere sig i obstetrikken lokalt, regional og på landsplan.

Om Gynækologisk – Obstetrisk Afdeling i Aalborg
Vi har målrettet fokus på faglig udvikling, hvor det naturlige omdrejningspunkt er vores gravide og fødende, hvor et godt arbejdsmiljø er noget vi aktivt arbejder for.
Afdelingen dækker funktioner inden for alle specialeplanens niveauer, herunder en række regionsfunktion og højt specialiseret funktion inden for det gynækologisk-obstetriske område. Jf. specialeplanen.

Specialet er normeret med 12 gynækologiske senge, 6 svangresenge, 5 obstetriske dagafsnitssenge og 18 barsels­senge + vugger. 8 senge på Dagkirurgisk Afsnit. Specialets fødegang har 12 fødestuer.
Den lægelige bemanding består af 26 speciallæger, herunder den ledende overlæge samt 2.professorer.
Afdelingen har derforuden i gennemsnit 20 uddannelsessøgende læger ansat.
Der er en speciale ansvarlige overlæge for hvert af de 6 subspecialer.

I år 2017 havde specialet 5300 gynækologisk-ob­ste­triske heldøgnsindlæggelser og 3600 fødsler.
Ambulante undersøgelser udgjorde 60.000 konsultationer inkl. ultralydsambulatoriet, Inkontinensklinik og Fertilitetsklinik. Den operative kapacitet udgjorde 8800 indgreb.

Specialet har undervisningsforpligtelse ved den postgraduate lægeuddannelse, og specialistuddannelse i gynækologi og obstetrik samt over for Danmarks Jordemoderskole, Afdelingen i Aalborg.

Afdelingen er desuden normeret til 2 uddannelsesansvarlige overlæger samt 2 yngre uddannelseskoordinerende læger(UKYL).

Specialet er funktionelt opdelt i 6 områder med hver sin specialeansvarlig overlæge der referer til den ledende overlæge:

1. Reproduktionsgynækologi.
2. Obstetrik.
3. Uro-gynækologi.
4. Gynækologisk onkologi.
5. Føtalmedicin.
6. Benign gynækologi

Stillingsbetegnelse
Specialeansvarlig overlæge Gynækologisk – Obstetrisk Afdeling
Aalborg Universitetshospital, obstetrisk team.

Organisatorisk placering
Den specialeansvarlige overlæge vil få funktion inden for fagområdet obstetrik, og referere til den ledende overlæge ved Gynækologisk-Ob­ste­trisk Afdeling.

Om jobbet
Jobbet som specialeansvarlig overlæge for obstetrikken i Aalborg er en helt særlig stilling, hvor fokus ligger både på klinisk aktivitet men også på faglig og organisatorisk udvikling.
Du vil komme til at stå i spidsen for det obstetriske team der for tiden består af 7 speciallæger. Du vil få et tæt samarbejde med vores føtalmedicinske enhed der har fire føtalmedicinske speciallæger, en Chefjordemoder og Afdelingsledelsen i øvrigt. Vi er ambitiøse på vegne af vores gravide og fødende, det forventer vi også at du er.
Vi kan tilbyde et spændende job på en travl Universitetsafdeling. Du vil blive en del af et flittigt og dygtigt team, i en afdeling der er i udvikling fagligt såvel som organisatorisk. I forbindelse med Nyt Aalborg Universitetshospital flytter afdelingen i nye lokaler i 2022.
Der er fokus på uddannelse, forskning og faglig udvikling, herunder et tæt samarbejde med Aalborg Universitet samt samarbejdspartnere i både ind- og udland.
Der er særdeles gode muligheder for at deltage i nationale såvel som internationale møder, og vi stiller et personligt kursusbudget til din rådighed.

Stillingen er i udgangspunktet vagtfri. Bagvagten er døgndækkende og ønskes det kan vi gerne drøfte eventuel deltagelse i bagvagtslaget.

Kvalifikationskrav
Du skal være speciallæge i gynækologi og obstetrik med særlig interesse inden for obstetrikken. Du skal have både lysten og evnen til at lede afdelingens obstetriske funktion. Du skal være videnskabeligt velfunderet og være interesseret i at udvikle den videnskabelige aktivitet i afdelingen. Du skal have lyst til udviklingsopgaver og undervisning samt gode kommunikative evner. Vi prioriterer ligeledes gode tværfaglige samarbejdsevner, fleksibilitet og arbejdsglæde.

Den faglige bedømmelse af ansøgeren vil ske på baggrund af ansøgerens oplysninger om egne kompetencer inden for hver af de 7 lægeroller:

  • Medicinsk ekspert
  • Kommunikator
  • Samarbejder
  • Professionalisme
  • Leder/administrator
  • Sundhedsfremmer
  • Akademiker

Ansættelsesform
Overenskomstansættelse som specialeansvarlig overlæge i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og FAS.

Yderligere oplysninger
Kontakt ledende overlæge Thomas Larsen, e-mail thomas.larsen@rn.dk,
tlf. 61 15 66 40 eller 97 66 30 10

Ansøgningsfrist:
Mandag den. 1.10.2018. 

Samtaler:
Forventes afholdt i uge 41.