Specialeansvarlig overlæge i obstetrik ved Gynækologisk Obstetrisk afdeling D, OUH Gynækologisk obstetrisk Afdeling D - Odense-Svendborg

Ansøgningsfrist: 17/11/2019 OUH Odense Universitetshospital Svendborg Sygehus

En stilling som specialeansvarlig overlæge for akut obstetrik og lægefaglig leder af fødegang, akut obstetrisk modtagelse og klinik for igangsættelser er ledig til besættelse 1. januar 2020 – eller efter aftale.

Gynækologisk Obstetrisk afdeling D ved OUH er en afdeling som prioriterer høj faglig kvalitet på internationalt niveau meget højt – samtidig med et kollegialt miljø som er præget af gensidig respekt, inkluderende tilgang og – i al travlheden – afslappet atmosfære. Som alle andre afdelinger i Danmark er vi i forandringens tidsalder indenfor organisatoriske tiltag, men vi fastholder til hver en tid prioriteringen af den fortsatte faglige udvikling og forskningen indenfor vores specialeområder. Internationalt samarbejde og kontinuerlig efteruddannelse er en positiv nødvendighed for at vi kan fastholde det faglige niveau vi ønsker. 

Har du lyst til at være en del af ledelsen for en obstetrisk afdeling som satser på kontinuerlig vækst, udvikling, forskning, internationalt samarbejde, godt tværfagligt samarbejde, prioritering af efteruddannelse – godt humør og masser af arbejde og være med til at sætte dit præg på den fortsatte udvikling her, er dette en opfordring til at du sender os en ansøgning på stillingen.

Afdeling D er Region Syddanmarks Universitetsafdeling indenfor gynækologi og obstetrik og vi har højt specialiserede funktioner indenfor alle subspecialerne. Dette giver også unik mulighed for tæt samarbejde på tværs af subspecialer i såvel klinik som forskning. Vi har et meget tæt og let tilgængeligt samarbejde med SDU og en meget aktiv forskningsenhed med aktuelt 6 gynækologisk-obstetriske professorater tilknyttet. 

I forlængelse af vores internationale samarbejder, har afdelingen gennem de senere år haft værtsskabet for en række internationale videnskabelige kongresser. En virksomhed vi fortsat fastholder indenfor vores faglige satsningsområder. 

Vi søger en kollega med stor klinisk erfaring indenfor obstetrikken, gerne med ledelseserfaring og med akademisk baggrund og fortsat forskningsaktiv til at forestå såvel specialeansvaret som den daglige ledelse af vores akutte obstetrik. Den der ansættes skal indgå i et tæt samarbejde med vores øvrige ledere i obstetrikken og med vores obstetriske professor. 

Afdelingen har funktioner ved såvel OUH Odense Universitetshospital i Odense som ved Svendborg Sygehus og der kan indgå arbejdsfunktioner ved begge matrikler. For den aktuelle stilling vil hovedfunktionen være i Odense.

  

Afdeling D´s opbygning og funktioner

 Målsætning

  Afdelingen har som overordnet mål at: 

 • sikre en høj kvalitet i klinikarbejde, forskning og udvikling, præ- og postgraduat undervisning, pleje samt service. 
 • skabe effektive og professionelle patientforløb 
 • være en attraktiv arbejdsplads med et lærende miljø 
 • have medarbejdere og ledere, der bygger samarbejde og ledelse på respekt, loyalitet, tillid og professionalisme. 

  

Funktionsområde

Afdelingen er en af Region Syddanmarks fire specialafdelinger indenfor gynækologi og obstetrik og har højt specialiserede funktion indenfor:

 • gynækologisk onkologi 
 • fertilitetsbehandling 
 • almen gynækologi 
 • urogynækologi 
 • obstetrik 
 • føtal medicin. 

  

Afdelingens lægebemanding

 • 43 overlæger, heraf 1 ledende overlæge og 6 professorer. Desuden 6 adjungerede professorer. 
 • 11 afdelingslæger 
 • 9 reservelæger i speciallægeuddannelse i gynækologi og obstetrik 
 • 9 reservelæger i med henblik på speciallægeuddannelse i almen blok 
 • 2 yngre læger i introduktionsuddannelse. 

Som undervisningsafdeling varetager afdelingen specialfunktioner, herunder regionsfunktioner og højt specialiserede funktioner. Herudover indgår afdelingen i speciallægeuddannelsen, idet alle Region Syddanmarks uddannelsessøgende læger indenfor specialet tilbringer 18 måneder på afdelingen, som led i hoveduddannelsen. Afdelingen deltager endvidere i uddannelsen af læger i almen medicin.  

  

Overlægens organisatoriske placering, ansvarsområder og opgaver
De obstetriske funktionsområder omfatter akut obstetrik, ikke akut obstetrik, føtal medicin og social obstetrik. Den faste lægelige bemanding indenfor obstetrikken omfatter aktuelt 15 overlæger og 4 afdelingslæger.  

Den der ansættes i stillingen vil få såvel specialeansvaret for akut obstetrik som den lægefaglige ledelse af fødegang, akut obstetrisk modtagelse og klinik for igangsættelser.

Den specialeansvarlige overlæge indgår i tæt og ligeværdigt samarbejde med de specialeansvarlige overlæger indenfor ikke akut obstetrik, socialobstetrik og føtalmedicin. De specialeansvarlige overlæger i refererer til den ledende overlæge.

  

Kvalifikationskrav
Faglig bedømmelse vil ske på baggrund af ansøgernes oplysninger om egne kompetencer indenfor hvert af de 7 beskrevne kompetenceområder.
Der lægges vægt på solid klinisk obstetrisk erfaring, dokumenteret forskningsaktivitet og gerne ledelseserfaring.

  

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold i overensstemmelse mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger(cheflægeoverenskomsten).

  

Hør mere
For yderligere oplysninger om stillingen kan ledende overlæge Bjarne Rønde Kristensen kontaktes på tlf. 5140 8916 eller e-mail: bjarne.kristensen@rsyd.dk 

  

Din ansøgning
Husk at oplyse stillingsnummer.  

Ansøgningsfrist: 17. november 2019, kl. 23.59

Vi indhenter børneattest, på den der ansættes.
Vi glæder os til at høre fra dig.