Specialeansvarlig overlæge i endokrinologi ved endokrinologisk afsnit, Medicinsk afdeling, Sydvestjysk Sygehus Endokrinologisk afdeling

Ansøgningsfrist: 2018-09-30T23:59:59 Sydvestjysk Sygehus

Ved Medicinsk afdeling, Endokrinologisk afsnit, Sydvestjysk Sygehus (SVS), er en stilling som specialeansvarlig overlæge ledig til besættelse 1. oktober 2018 eller efter nærmere aftale.  

 

Sydvestjysk Sygehus 

Sydvestjysk Sygehus er akut sygehus for patienter boende i den sydvestlige del af Region Syddanmark. Der er matrikler i Esbjerg og Grindsted. Akutte medicinske patienter indlægges via FAM, fælles akut modtageafdeling. Der er vagtfællesskab for alle de medicinske specialer på Sydvestjysk Sygehus (kardiologi, endokrinologi, hæmatologi, lungemedicin, medicinsk gastroenterologi, reumatologi, onkologi) med 2 forvagtslag, mellemvagt og bagvagt, samt både intern medicinsk og kardiologisk speciallægevagt. Desuden er der overlægeberedskabsvagt i nefrologi. 

Du er meget velkommen til at se videoen om SVS her eller læse mere om arbejdspladsen i vedhæftede pjece.

 

FAM – Fælles akut modtageafdeling 

Afdelingen modtager årligt ca. 30-40.000 akutte patienter til samtlige specialer på sygehuset. FAM råder over 62 senge samlet i stueetagen centralt på sygehuset i helt nyindrettede lokaler. Staben består af ca. 200 engagerede medarbejdere. 

Det daglige arbejde udmøntes i meget tæt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger, hvor samarbejde på tværs mellem både specialer og personalegrupper både prioriteres og praktiseres. Skadestuearbejdet varetages af behandlersygeplejersker med støtte fra afdelingerne ved behov til de mere komplicerede skader. 

 

Endokrinologi på Sydvestjysk Sygehus 

Endokrinologisk afsnit, Medicinsk afd, SVS, varetager diagnostik og behandling af endokrinologiske sygdomme i et optageområde på ca. 230.000 indbyggere.  

Endokrinologien består i Esbjerg af en sengeafsnit på aktuelt 5 senge og et fuldt udbygget endokrinologisk ambulant tilbud med diabetes ambulatorium (5 diabetessygeplejersker, diætist, fodsårsklinik, øjenfotoscreening), thyreoidea ambulatorium (UL-skanner), osteoporose ambulatorium (DEXA skanner) og svangeambulatorium med gravide diabetikere i tæt samarbejde med obstetrisk afdeling. Afdelingen er desuden en del af Bariatrisk Center ved SVS (på SVS foretages alle bariatriske operationer i RSD). Herudover er der et velfungerende forskningsambulatorium. I Grindsted er der ugentligt diabetesambulatorium.  

Der er tæt samarbejde med de øvrige medicinske afsnit samt med nuklearmedicinsk afd., radiologisk afd., ortopædkirurgisk afd., ØNH afd., patologisk inst. og obstetrisk afd. Regionalt er der forsknings og klinisk samarbejde med de øvrige endokrinologiske klinikker og universitetsafdelingerne på OUH. Endokrinologisk afsnit indgår i samarbejdet i det nyetablerede Steno Diabetes Center (SDCO)  

Til afsnittet er tilknyttet 4 speciallæger i endokrinologi, 2 hoveduddannelse stillinger og 2-4 øvrige uddannelses stillinger (introduktions- og KBU læger) 

 

Den der ansættes i stillingen skal være speciallæge i endokrinologi eller i Intern Medicin: Endokrinologi 

 

Til stillingen vil blive knyttet et fagligt ledelsesansvar for driften af endokrinologisk afsnit med reference til medicinsk afdelingsledelse. Den specialeansvarlige overlæge arbejder således tæt sammen med afdelingssygeplejersken og indgår i medicinsk afdelings ledergruppe sammen med afdelingsledelsen og specialeansvarlige overlæger samt afdelingssygeplejersker fra medicinsk afdelings øvrige specialer. 

Det forventes at den specialeansvarlige overlæge sætter sig i spidsen for at drive den faglige udvikling i endokrinologien og dokumenteret erfaring med kvalitetsudvikling og forskning vil være en fordel.  

Om ønsket kan den specialeansvarlige overlæge indgå i medicinsk afdelings speciallægevagt men det er ingen betingelse. 

Hovedfunktionen vil være på Esbjerg matriklen men de endokrinologiske speciallæger deltager på lige fod med speciallæger fra de øvrige medicinske specialer i stuegangsfunktionen på medicinsk afsnit i Grindsted. Specialerne tilrettelægger selv stuegangsarbejdet i Grindsted herunder tager stilling til hvilke speciallæger der udfører dette. 

 

Sydvestjysk Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren. Se http://www.energimetropol.dk/tilflytterservice/ 

 

Yderligere oplysninger, herunder stillingsbeskrivelse kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, dr.med.,ph.d. Torben Knudsen e-mail torben.knudsen@rsyd.dk 

 

Stillingen aflønnes i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af Speciallæger.  

 

Ansøgningen bedes udformet i henhold til Sundhedsstyrelsens vejledning om faglig bedømmelse af ansøgere til overlægestillinger nr. 62 af 25. juli 2005 således at ansøger udfærdiger sin ansøgning i forhold til de 7 kompetencer. Hvis du skal overlægebedømmes, vil vi meget gerne have du udfylder og vedhæfter dette skema med relevante data fra dit CV.

 

Se stillingsbeskrivelsen her.

 

Ansøgningsfristen er den 30. september 2018