Specialeansvarlig overlæge for det lungemedicinske speciale, Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 2019-01-21T23:59:59 Sygehus Lillebælt

 

Medicinsk Afdeling – det naturlige valg, patienten først.   

 

Om lungemedicinsk afsnit 

Lungemedicinsk afsnit er en af hjørnestenene i Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus. Der varetages udredning og behandling af samtlige lungemedicinske patientkategorier. Afdelingen er et af landets største og hurtigste udredningssteder for lungecancer med 1600 årlige udredningsforløb. Der foretages den fulde palet af invasive lungemedicinske procedurer. Medicinsk thorakoskopi er under etablering. Lungemedicinsk afsnit er desuden Garantiafdeling for udredning af lungemedicinske patienter i Region Syddanmark samt med speciel interesse i udredning af søvnapnø. Der er tilknyttet og besat 6 overlægestillinger, 1 professor stilling, 3 afdelingslægestillinger og 4 yngre læger under uddannelse i lungemedicin. Den høje patientorienterede, organisatoriske og kliniske kvalitet er dokumenteret.   

 

Om Medicinsk Afdeling 

Medicinsk Afdeling er en veldrevet afdeling med høje kvalitetsmål og resultater samt orden i økonomien. Der ydes årligt ca. 65.000 ambulante konsultationer og afdelingen modtager ca. 6.000 indlæggelser i 74 senge. Afdelingens specialer er reumatologi, gastroenterologi, hæmatologi, lungemedicin og endokrinologi. Desuden drives Medicinsk Diagnostisk Center og et Akut Visitations Afsnit (AVA). Der er ansat 36 speciallæger og ca 30 yngre læger i uddannelsesstillinger. Afdelingen deltager i den lægelige præ- og postgraduate uddannelse, herunder i uddannelsen af speciallæger i Intern Medicin: Gastroenterologi, Lungemedicin, Reumatologi og Hæmatologi, almen medicin samt onkologi. Desuden deltager afdelingen i studenterundervisning i samarbejde med Syddansk Universitet. 

 

Der er fælles medicinsk vagt (for- og mellemvagt) med afdelingen for Hjertesygdomme, selvstændig medicinsk bagvagt og overlæger i beredskabsvagt. Herudover er der speciallæge tilstede hverdage indtil kl. 19 og lørdage i dagtiden. Tre dage ugentligt gør en speciallæge tjeneste på Kolding Sygehus  

 

Der et tæt dagligt samarbejde med sygehusets øvrige afdelinger. 

 

Læs mere om sygehuset her og om Medicinsk Afdeling her.   

 

Vores tilbud   

 • Du får det faglige ansvar og ledelse af lungemedicinen ved Sygehus Lillebælt, jvf funktionsbeskrivelsen for specialeansvarlige overlæger ved Medicinsk Afdeling
 • Du bliver en del af ledelseskollegiet på en innovativ Medicinsk Afdeling, der konstant sætter patienten først og igennem det opnår hurtige og gode patientforløb med høj patient- og medarbejdertilfredshed
 • Du vil opleve en stærk samarbejdsånd på tværs af specialer og afdelinger
 • Du får mulighed for at deltage i konferencer i ind- og udland med forventning om vidensdeling efterfølgende
 • Du får et givende arbejde med store krav til personlige og faglige kompetencer   

Vi forventer, at du   

 • Konstant holder den faglige standard høj indenfor lungemedicin og har en innovativ tilgang til løsningen af populationsansvaret
 • Sammen med vores professor involverer læger og sygeplejersker i forskning  
 • At du ser den store lungemedicinske funktion ind i Medicinsk afdeling og Sygehus Lillebælt
 • Er energisk, engageret, visionær og fleksibel
 • Har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde, der har fokus på høj faglighed, forskning og patienten i centrum   
 • Deltager i kvalitetssikring af behandlingen
 • Indgår i relevante samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt
 • Og ikke mindst er opmærksom på patientinddragelse i udredning og behandling.   

 

Kvalifikationer  

Stillingerne ønskes besat med:   

 

Speciallæge i intern medicin: lungemedicin.    

 

Løn- og ansættelsesforhold    

Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og Foreningen af speciallæger (FAS). Der er mulighed for forhandling om kvalifikationstillæg indenfor rammerne af lokal løndannelse.   

 

Stillingen ønskes besat 1. april 2019 eller snarest derefter.   

 

Til den lungemedicinske funktion er tilknyttet aktivitet på Kolding Sygehus, hvor en speciallæge eller 5. års hoveduddannelseslæger i lungemedicin på alle hverdage tilser indlagte og ambulante patienter med lungemedicinske problemstillinger.  

 

Som specialeansvarlig overlæge har du mulighed for at fravælge deltagelse i beredskabsvagten.   

 

Yderligere information  

Yderligere oplysninger om stillingerne kan fås ved henvendelse til ledende overlæge, Ejler Ejlersen, tlf. 7940 6375 eller pr. mail Ejler.Ejlersen@rsyd.dk   

 

Se funkionsbeskrivelsen her

 

Vi glæder til at modtage din ansøgning senest den 21. januar 2019 via nedenstående link. Ansættelsessamtaler afholdes i uge 5