Specialeansvarlig overlæge, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion

Ansøgningsfrist: 01/03/2021 Børne- og Ungdomspsykiatri

Er du speciallæge i børne- og ungdomspsykiatri, og har du lyst til at arbejde med behandling af spiseforstyrrelser i et tæt samarbejde med somatiske afdelinger – så har vi jobbet til dig.

Vi søger pr 1. maj 2021 eller hurtigst muligt derefter en specialeansvarlig overlæge i spiseforstyrrelser til vores ambulante behandlingsteam i Børne- og Ungdomspsykiatri Odense (BUP-O). Den børne- og ungdomspsykiatriske behandling af børn og unge til og med 19 år foregår i tæt samarbejde med Center for Spiseforstyrrelser – et murstensløst center, som udgøres af vores afdeling BUP-O, Psykiatrisk Afdeling Odense, Endokrinologisk Afdeling og Pædiatrisk Afdeling. 

Vi har regions- og højtspecialiserede funktioner og et tæt samarbejde til forskningen.

Når Nyt-OUH om nogle år står færdigt, intensiveres samarbejdet yderligere når vi flytter i klynge med pædiatrisk afdeling, og vi skal finde endnu bedre samarbejdsveje for at sikre gode patientforløb. Vi søger en ny kollega som brænder for at være med til at udvikle dette.

Det er vores ambition, at Center for Spiseforstyrrelser markerer sig nationalt såvel som internationalt med forskning og udvikling af behandlingen. Vores overordnede strategi hviler på tidlig identifikation og behandling af spiseforstyrrede børn og unge. Visionen er, at behandlingen intensiveres og forstærkes for i videst mulig omfang at undgå indlæggelser. I stedet satses der på ambulant indsats. Vi ønsker, at centeret bevarer og udvikler den højspecialiserede funktion i forhold til spiseforstyrrelser, jævnfør Sundhedsstyrelsens specialeplan. 

Dine opgaver

 • Faglig ledelse af teamet, hvor du sammen med funktionslederen udgør teamets funktionsledelse
 • Fagligt ansvar for spiseforstyrrelsesområdet
 • Du skal sikre faglig kvalitet og udvikling
 • Kliniske arbejdsopgaver med udredning og behandling
 • Deltage på behandlingskonferencer i teamet og i centret
 • Varetage tilsyn og samtaler på patienter indlagt på vores somatiske samarbejdsafdelinger

Hos os får du 

 • Tværfagligt samarbejde 
 • Varierede arbejdsopgaver 
 • Supervision 
 • Faglig sparring 
 • Et aktivt forskningsmiljø 
 • Mulighed for deltagelse i relevante kurser og temadage 

 

Om os 
Børne- og Ungdomspsykiatri Odense er en del af Psykiatrien i Region Syddanmark. Jævnfør Specialeplanen dækker afdelingen Fyn for patienter på hovedfunktionsniveau og hele Region Syddanmark for patienter på regions- og højtspecialiseret niveau. Det skaber muligheder og perspektiver i vores daglige arbejde og faglige udvikling. 

Vi vægter forskning og uddannelse højt og ønsker, at afdelingen vedvarende befinder sig i toppen af dansk børne- og ungdomspsykiatri. 

Børne- og Ungdomspsykiatri Odense er organiseret i fire ambulante funktionsområder, der arbejder i teams inddelt efter diagnosegrupper. Afdelingen har et døgn- og dagafsnit med plads til 22 indlagte og seks dagpladser. Vi er i alt omkring 170 medarbejdere. 

 

Psykiatrien i Region Syddanmark har, både på BUP- og voksenområdet, udredningsgaranti på 30 dage. Børne- og Ungdomspsykiatrien i Region Syddanmark har ansvar for børn og unge frem til de fylder 20 år.

 

Løn- og ansættelsesforhold  

Løn- og ansættelsesforhold er i henhold til overenskomst indgået mellem Regionernes Lønnings- og takstnævn og Foreningen af Speciallæger/FAS. 

Region Syddanmark anvender prøvetid på tre måneder, hvis man ikke i forvejen er ansat i regionen.  

 

Hvis du vil vide mere 

Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos ledende overlæge Ulla Skov Jørgensen på mail ulla.skov.joergensen@rsyd.dk eller på tlf. 99448604

Ansøgningsfristen er den 1. marts 2021, og vi forventer at afholde ansættelsessamtaler den 9. marts 2021.

 

Vi glæder os til at høre fra dig.