Søger du et ungt, dynamisk team som ønsker at hjælpe gigtpatienter på højt fagligt niveau og samtidig have det sjovt i dagligdagen, så læs nærmere her Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus

Ansøgningsfrist: 27/04/2020 Sygehus Lillebælt

Medicinsk Afdeling – det naturlige valg, patienten først 

​Medicinsk Afdeling, Vejle Sygehus, en del af Sygehus Lillebælt søger overlæge eller afdelingslæge med speciale i reumatologi. Stillingen ønskes besat 1. juni 2020 eller efter aftale. 

Om afdelingen   

Medicinsk Afdeling er en veldrevet afdeling med høje kvalitetsmål og resultater. Der ydes årligt ca. 65.000 ambulante konsultationer og afdelingen modtager ca. 6.000 indlæggelser i 74 senge. Afdelingens specialer er reumatologi, gastroenterologi, hæmatologi, lungemedicin og endokrinologi. Desuden drives Medicinsk Diagnostisk Center og et Akut Visitations Afsnit (AVA). Der er ansat 37 speciallæger og ca. 30 yngre læger i uddannelsesstillinger. Afdelingen deltager i den lægelige præ- og postgraduate uddannelse, herunder i uddannelsen af speciallæger i intern medi-cinske specialer samt almen medicin samt onkologi. Desuden deltager afdelingen i studenterundervisning i samarbejde med Syddansk Universitet.  Afdelingen er meget optaget af virkeliggørelsen af idéen om Fælles populationsansvar og tværsektorielt samarbejde med almen praksis og det kommunale område.

Der er fælles medicinsk vagt (for- og mellemvagt) med afdelingen for Hjertesygdomme, selvstændig medicinsk bagvagt og overlæger i beredskabsvagt. Herudover er der speciallæge tilstede hverdage indtil kl. 19 og lørdage i dagtiden.

Læs mere om sygehuset her og om Medicinsk Afdeling her.  

Reumatologisk afsnit  

 • Vi har regionsfunktioner jvf specialeplanen
 • Vi har ca.11.000 ambulante besøg om året.  
 • Vi er garantiklinikfunktion for reumatologien i Region Syd
 • Vi samarbejder med de øvrige reumatologiske afdelinger under Sygehus Lillebælt (Kolding og Middelfart) med fælles biologisk konference.
 • Vi har fælles reuma/radiologisk konference i et tæt samarbejde med Røntgen Afdelingen på Sygehus Lillebælt
 • Vi har samarbejde med afdeling C på OUH, med hvem der er mulighed for videokonference 1 gang om måneden samt videokonference omkring SLE patienter ca. 3-4 gange pr. år
 • I reumatologisk ambulatorium arbejder erfarne sygeplejersker med selvstændige konsultationer.
 • Vi har fokus på sammenhængende patientforløb og medinddragelse 
 • Vi arbejder målrettet på, at skabe et dynamisk og innovativt ambulatorium, hvor patienten er i centrum. Vi tror på, at et højt niveau af engagement, faglighed og professionalisme er til gavn for vore patienter og deres pårørende. Det understøtter vi bl.a. ved at prioritere det tværfaglige uddannelsesmiljø og forskning højt. ​

 Vores tilbud:   

 • Du bliver en del af ledelseskollegiet på en succesfuld og ambitiøs Medicinsk Afdeling
 • Du får mulighed for at være med til at præge og udbygge det reumatologiske speciale i et tværfagligt samarbejde med de øvrige reumatologiske speciallæger og plejepersonale i klinikken, hvor der altid er en god og munter tone 
 • Du får et givende arbejde, med store krav til personlige og faglige kompetencer

Vi forventer, at du:   

 • Har stor interesse for at udvikle det reumatologiske speciale på alle fronter for såvel indlagte som ambulante patienter 
 • Er energisk, engageret, fleksibel og har et godt humør. Vi mener at det er lysten og meningen, der driver værket
 • Du har gode samarbejdsevner og lyst til at indgå i et tværfagligt samarbejde, der har fokus på høj faglighed, forskning og sammenhængende patientforløb 
 • Deltager i kvalitetssikring af behandlingen
 • Vil bidrage med at styrke den reumatologiske forskningsprofil 
 • Deltager i uddannelse af læger i uddannelsesstillinger  
 • Indgår i relevante samarbejdsrelationer såvel internt som eksternt  

Kvalifikationer:  

Stillingerne ønskes besat af en overlæge eller afdelingslæge med speciale i reumatologi. 

​Ansøger skal forholde sig konkret til de 7 lægekompetencer, jævnfør sundhedsstyrelsens vejledning. 

​Er ansøgeren kvalificeret og har anciennitet til ansættelse som overlæge, vil den faglige bedømmelse ske i henhold til Region Syddanmarks vejledning herom.   

​Se funktionsbeskrivelse som overlæge her

Se funktionsbeskrivelse som afdelingslæge her

 ​Løn og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomsten mellem Danske Regioner og forhandlingsberettige organisation. Der er mulighed for forhandling om kvalifikationstillæg indenfor rammerne af lokal løndannelse.     

 Afdelingslæger deltager i bagvagtslaget ca. 1-2 gange månedligt. Overlæger deltager i beredskabsvagter. Herudover indgår speciallæger i rullet for lørdagsstuegang og lange dage.

 Yderligere oplysninger fås hos: 

Vedr. specialet: Tine Lottenburger, mail: Tine.Lottenburger@rsyd.dk  

Øvrige oplysninger: Ledende overlæge Ejler Ejlersen, mail: Ejler.Ejlersen@rsyd.dk 

​Vi glæder os til at modtage din ansøgning senest den 27. april 2020.