Søg introduktionsstilling på psykiatrisk afdeling i Vejle – Vi har uddannelse på programmet hver dag Psykiatrisk Afdeling Vejle

Ansøgningsfrist: 18/06/2023 Psykiatrisk Afdeling

Er du nysgerrig på det psykiatriske speciale, så læs videre her:

Psykiatrisk Afdeling i Vejle har fået bevilget flere introduktionsstillinger og tilbyder derfor nu 1-årige introduktionslægestillinger (I-nr. 6008-14-50-i-03 og -06), med start fra 1. september (eller efter nærmere aftale), til læger som ønsker at stifte bekendtskab med psykiatrien.

Psykiatrisk Afdeling i Vejle er en afdelingen i positiv udvikling i forhold til arbejdsmiljø, uddannelse, forskning, nytænkning og faglig god patientbehandling. Afdelingen har 99 sengepladser og 3 lokalpsykiatrier i henholdsvis Kolding, Fredericia og Vejle.

Om stillingen
Som uddannelseslæge deltager du i udredning og behandling af patienter i sengeafsnit eller lokalpsykiatri. Du arbejder tæt sammen med de øvrige læger og andre faggrupper i teams.

Opgaverne tæller bl.a.:

  • Stuegang på afsnittene eller ambulatorie-funktion
  • Vagtfællesskab i PAM
  • Deltagelse i tværfaglige konferencer
  • ECT efter oplæring og i samarbejde med ECT-koordinerende sygeplejerske

I afsnittet vil du arbejde sammen med uddannelseslæger fra almen praksis, neurologi, akutmedicin og psykiatri, samt afdelingens speciallæger.

I vagten vil du arbejde sammen med medicinstuderende i lægevikar-stillinger og bagvagten.
 

Vi tilbyder et fast undervisningsprogram, faglig sparring, vejledning og bedside-supervision og supervision af psykoterapeutisk arbejde, ved overlæger ansat udelukkende med henblik på denne funktion. Tilbud om at deltage i forsknings- og udviklingsprojekter i arbejdstiden, og mulighed for fleksible arbejdsforhold, herunder deltid.

Skriv til os, hvis du er interesseret i:

  • At bidrage til udredning og behandlingen i et af de bredeste specialer, hvor man blandt andet skal kunne varetage, den til tider udfordrende opgave med, at udelukke somatisk årsag til det symptombillede der ses.
  • Et grundigt introduktionsforløb, herunder 2 følgevagter.
  • Karrierevejledning, med mulighed for at få kompetencer inden for alle 7 lægeroller.
  • At blive en del af en afdeling med et fladt hierarki, hvor alle værdsættes for det de bidrager med til den samlede opgave.

Krav og kompetencer
Du har opfyldt de formelle krav, dvs. har gennemført KBU-ansættelse og du har interesse for udvikling i det psykiatriske område. Du vil gerne arbejde konstruktivt og tage medansvar, i forhold til udredning og behandling af patienter med psykiske lidelser.
 

Stillingen ønskes besat pr. 1. september 2023 eller efter aftale.
 

Ansøgningsfrist:
Søndag den 18. juni 2023

Ansættelsessamtaler:
Vi afholder samtaler efter aftale, efterhånden som vi modtager ansøgningerne, og senest uge 25.

Ansøgningen skal indeholde:

  • Motiveret ansøgning.
  • CV og dokumentation for beståede eksamener.

 

Hvis du vil vide mere:
Har du spørgsmål til stillingen eller afdelingen, er du meget velkommen til at kontakte UKYL Louise Nissen ( Louise.Nissen2@rsyd.dk ) eller uddannelsesansvarlige overlæge Taus Biba på taus.oliver.biba@rsyd.dk eller tlf. 3043 0592.

Eller benyt nedenstående links.

Link til afdelingen: Vejle – psykiatrisk behandling for voksne 20+ (psykiatrienisyddanmark.dk)

Link til introstilling: https://youtu.be/VS0MdlU3pVA

Link til kort indtryksvideo for læger: https://youtu.be/OkqzoPLckCI

Selv om der er kommet ny ledelse siden videoerne blev lavet, er prioriteringen af uddannelse og arbejdsmiljø den samme.

Løn og ansættelsesforhold
Løn og ansættelsesforhold: sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Yngre Læger.
Stillingen er omfattet af lokal løndannelse.