Sociallæge til Odense Kommune

Dette job er udløbet

Vi søger en sociallæge med samfundsmedicinsk uddannelse eller andet relevant speciale, alternativt en læge i introduktionsstilling til samfundsmedicin søges per 1. september 2019 til familielivsvenlig stilling på fuld tid.

Om os
Socialmedicinsk afdeling, Sociallæger i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen, Odense Kommune bidrager til kerneopgaven Alle i Job eller Uddannelse, ved at løse socialmedicinske problemstillinger i forvaltningen. Formålet er at forebygge udstødning af borgere med en helbredsbetinget påvirkning af den sociale og arbejdsmæssige funktionsevne fra arbejdsmarkedet.

Om jobbet
Det daglige socialmedicinske arbejde foregår i et tværprofessionelt samarbejde med forvaltningens job-, uddannelsesrådgivere og jobkonsulenter og med de øvrige ansatte i afdelingen. I afdelingen er vi, udover 6 læger, også 3 sekretærer, 2 psykologer og 1 fysioterapeut. Arbejdet er centreret omkring myndighedsafdelingerne på områderne sygedagpenge, kontanthjælp, fleksjob og enkeltydelser både internt i Odense kommune og i funktioner i andre kommuner. Kerneopgaven understøttes ved sociallægens oversættelse, forklaring og kvalificering af de indkomne helbredsmæssige oplysninger ind i et arbejdsmarkedsrettet perspektiv og kontekst, med formålet at styrke beskæftigelsesindsatsen, og som brobyggere mellem sundheds- og beskæftigelsessystemet.

I Socialmedicinsk afdeling, arbejder vi med en høj grad af videndeling, som understøtter at størstedelen af arbejdet foregår selvstændigt. Du bliver således en del af et aktivt team, der lægger stor vægt på faglig sparring, supervision og læring, og du vil også selv skulle deltage i videndeling og undervisning. Du får mulighed for at deltage i relevante arbejdsgrupper, og dermed i optimering og udvikling af socialmedicinske metoder.

Om dig
Vi søger en læge

  • Med speciallægeuddannelse eller tidligere erfaring med socialmedicin
  • Der har forståelse for forskellige sociale og kulturelle baggrundes betydning for helbredsproblemer
  • Med gode samarbejds- og kommunikationsevner
  • Der evner at bidrage aktivt til en dynamisk fremdrift og udvikling i et tværfagligt miljø
  • Der er fleksibel og åben for nytænkning

Idet vores felt er et led af beskæftigelsesindsatsen- og politikken, skal du også kunne forstå og begå dig i en politisk funderet organisation.

Læge med samfundsmedicinsk speciallægeuddannelse foretrækkes, men andre specialer kan være relevante afhængigt af personlige kvalifikationer. Såfremt der ikke er kvalificerede ansøgere med speciallægeuddannelse, kan introduktionsstilling i samfundsmedicin oprettes.

Løn og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem KL og den forhandlingsberettigede organisation.
Det er en fast stilling med en gennemsnitlig ugentlig arbejdstid på 37 timer og vagtfri.

Vil du vide mere?
For yderligere information om stillingen, er du velkommen til at kontakte ledende socialoverlæge Lene Løgstrup på 2979 0709 / LELO@odense.dk eller Chef for Job 2 Lone Kastberg Sunesen på 2129 6305 / lks@odense.dk

Det praktiske
Ansøgningsfristen er mandag den 16. juni 2019. Vi forventer at afholde samtaler den 19. juni 2019 i dagtid.