Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord i Randers søger sektionsleder (overlæge)

Dette job er udløbet

Har du lyst til faglig udvikling? Brænder du for patienternes tryghed og har du idéer til, hvordan vi sammen kan gøre sundhedsvæsenet mere sikkert? Har du lyst til ledelse? Så er det nok dig, som vi leder efter.

Om enheden 

I Tilsyn og Rådgivning Nord varetager vi tilsynet med sundhedspersoner og sundhedsvæsenets organisationer i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Derudover yder vi sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder i relation til bl.a. anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver, miljøsager, retslægelige ligsyn og trafikmedicin.

Enheden er præget af et godt og tæt kollegialt samarbejde både fagligt og socialt med fokus på udvikling og læring. Dine kollegaer vil bl.a. være læger, sygeplejersker, jurister, folkesundhedsvidenskabskandidater/andre akademikere og administrativt personale. Enheden er uddannelsesafdeling for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin.

Dit arbejde 

Du skal som hovedopgave have det daglige ansvar for den del af udvikling og drift, som vedrører tilsynet med enten organisationer eller sundhedspersoner i sundhedsvæsenet. Det indebærer også personaleledelse af medarbejdere med forskellig faglig baggrund. Derudover deltager du i enhedens øvrige lægelige opgaver.

Du vil bl.a. få følgende arbejdsopgaver:

 • Planlægning og gennemførelse af sektionens opgaver
 • Visitation og fordeling af opgaver i samarbejde med enhedschef og øvrige sektionsledere
 • Deltage i sagsbehandling af tilsynssager – enten individsager eller organisationssager
 • Besvare forespørgsler fra andre myndigheder og departementet
 • Gennemføre retslægelige ligsyn
 • Yde sundhedsfaglig rådgivning og sagsbehandling af sager vedr. smitsomme sygdomme, miljøforurening, trafikmedicin og sundhedsjuridiske problemstillinger
 • Deltage i videreudvikling af de to typer tilsyn
 • Have personaleledelse af 10-15 medarbejdere
Dine personlige kvalifikationer

Vi forventer, at du er uddannet speciallæge med solid klinisk erfaring og har et godt kendskab til sundhedsvæsnet. Det er ikke et krav, at du har et særligt speciale, men speciale i samfundsmedicin eller almen medicin vil være en fordel. Du har erfaring med ledelse, også gerne personaleledelse, og du er vant til at træffe selvstændige beslutninger og få dem gennemført.

Vi lægger derudover vægt på, at du har:

 • interesse for og evt. erfaring med et eller flere af kontorets arbejdsområder
 • interesse for og erfaring med organisatoriske lægelige opgaver
 • har interesse for sundhedsjuridiske problemstillinger
 • har lyst til at arbejde projektorienteret og tværfagligt
 • har gode kommunikative evner
 • har kørekort til bil og bil til rådighed.

Uanset hvilken baggrund du kommer med, vil tilsynsområdet formentlig være nyt for dig. Vi sørger for god oplæring, herunder bred introduktion og en intern tilsynsuddannelse.

Vi tilbyder  

Et meningsfuldt arbejde, hvor du kan bruge din lægefaglighed i et bredere samfundsmæssigt perspektiv, og hvor arbejdsdagen er både travl og spændende med varierende arbejdsopgaver. Du bliver en del af enhedsledelsen, som består af tre sektionsledere og enhedschefen. Du vil blive en del af et aktivt tværfagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer. Vi er en arbejdsplads, der sætter pris på en uformel omgangstone og et godt arbejdsmiljø.

Om ansættelsen  

Ansættelse som overlæge sker i henhold til Rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lr. 37).

Ansættelse som overlæge forudsætter som udgangspunkt speciallægeanerkendelse.

Kontakt os gerne

Få mere at vide om stillingen ved at ringe til enhedschef Charlotte Hjort, tlf. 72229331 eller sektionsleder Anne Hempel-Jørgensen, tlf. 72229332.

Er du interesseret? 

Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis.

1. ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 22, herefter vil der være test i uge 23, og 2. ansættelsessamtale forventes afholdt i uge 24.

Generelt om styrelsen

Styrelsen for Patientsikkerhed fører det overordnede tilsyn med sundhedsforholdene og den sundhedsfaglige virksomhed på sundhedsområdet. Styrelsen bistår desuden sundheds- og ældreministeren med den centrale forvaltning af forhold vedrørende patienters sikkerhed og forhold vedrørende læring i sundhedsvæsenet.

Styrelsen arbejder for, at det er trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen. Vi fører bl.a. tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer og udsteder autorisationer til 17 forskellige autoriserede faggrupper. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

Vi er mere end 300 medarbejdere og har tilknyttet sagkyndige konsulenter.

Styrelsen for Patientsikkerhed har røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.