Sektionsleder, overlæge søges til Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord i Randers

Dette job er udløbet

Har du lyst til faglig udvikling, brænder du for patienternes tryghed og har du idéer til, hvordan vi sammen kan gøre sundhedsvæsenet mere sikkert? Har du lyst til at præge udviklingen af det risikobaserede tilsyn?
Så har vi brug for dig!

Styrelsen for Patientsikkerhed, Tilsyn og Rådgivning Nord, søger en sektionsleder i fuldtidsstilling med tiltrædelse snarest muligt.

Om Tilsyn og Rådgivning Nord
Vi varetager tilsynet med sundhedspersoner og sundhedsvæsenets organisationer i Region Midtjylland og Region Nordjylland. Derudover yder vi sundhedsfaglig rådgivning til andre myndigheder i relation til bl.a. anmeldelsespligtige smitsomme sygdomme, beredskabsopgaver, miljøsager, retslægelige ligsyn og trafikmedicin.

Kontoret er præget af et godt og tæt kollegialt samarbejde både fagligt og socialt med fokus på udvikling og læring. Dine kollegaer er bl.a. læger, sygeplejersker, jurister, folkesundhedsvidenskabskandidater/andre akademikere og administrativt personale. Kontoret er uddannelsesafdeling for speciallægeuddannelsen i samfundsmedicin.

Dit arbejde
Du skal som hovedopgave have det daglige ansvar for den del af udvikling og drift, som vedrører tilsynet med organisationer i sundhedsvæsenet. Det indebærer også personaleledelse for et tværfagligt team. Derudover deltager du også i afdelingens øvrige lægelige opgaver.

Du vil bl.a. varetage følgende arbejdsopgaver:

 • Ansvar for planlægning og gennemførelse af de udgående tilsyn
 • Visitation og fordeling af opgaver i samarbejde med de øvrige sagsbehandlere
 • Deltagelse i sagsbehandling af tilsynssager
 • Besvarelse af forespørgsler fra andre myndigheder og departementet
 • Retslægelige ligsyn
 • Sundhedsfaglig rådgivning og sagsbehandling af sager vedr. smitsomme sygdomme, miljøforurening, trafikmedicin og sundhedsjuridiske problemstillinger
 • Deltagelse i videreudvikling af organisationstilsynet
 • Personaleledelse af 10-12 sagsbehandlere

Dine kvalifikationer
Vi forventer, at du er uddannet speciallæge med solid klinisk erfaring og godt kendskab til sundhedsvæsnet. Der er ikke krav om et særligt speciale, men speciale i samfundsmedicin eller almen medicin vil være en fordel. Du har erfaring med ledelse, også gerne personaleledelse, og er vant til at træffe selvstændige beslutninger og få dem gennemført.

Derudover lægger vi vægt på, at du:

 • har interesse for og evt. erfaring med et eller flere af kontorets arbejdsområder
 • har interesse for og erfaring med organisatoriske lægelige opgaver
 • har interesse for sundhedsjuridiske problemstillinger
 • har lyst til at arbejde projektorienteret og tværfagligt
 • har gode kommunikative evner
 • har kørekort til bil og bil til rådighed

Uanset hvilken baggrund du kommer med, så er tilsynsområdet formentlig nyt for dig. Vi sørger for god oplæring, herunder bred introduktion og en intern tilsynsuddannelse.

Vi tilbyder
Et meningsfuldt arbejde, hvor du kan bruge din lægefaglighed i et bredere samfundsmæssigt perspektiv, og hvor arbejdsdagen er både travl og spændende med varierende arbejdsopgaver. Du vil blive en del af et aktivt tværfagligt miljø, hvor du sammen med dygtige og engagerede kolleger får mulighed for at anvende og udvikle dine kompetencer og ikke mindst bidrage til at udvikle det risikobaserede tilsyn. Vi er en arbejdsplads, der sætter pris på en uformel omgangstone og et godt arbejdsmiljø.

Løn og ansættelsesvilkår
Ansættelsen forudsætter speciallægeanerkendelse.

Ansættelse som overlæge sker i henhold til rammeaftale om kontraktansættelse af chefer i staten. Stillingen er indplaceret i gruppe 1 (lr. 37).

Kontakt os gerne
Du kan få mere at vide om stillingen ved at kontakte kontorchef, overlæge Charlotte Hjort, tlf. 72 22 9331.

Er du interesseret?
Klik på “Søg job” og send os din ansøgning med CV og eksamensbevis. Ansættelsessamtaler forventes afholdt i uge 10.

Generelt om styrelsen
Styrelsen for Patientsikkerhed arbejder for, at det er trygt at være patient i det danske sundhedsvæsen. Vi fører bl.a. tilsyn med autoriserede sundhedspersoner og sundhedsorganisationer, udsteder autorisationer til 16 forskellige autoriserede faggrupper, og vi behandler klager fra patienter og ankesager om erstatninger. Vi administrerer desuden rapporteringssystemet om utilsigtede hændelser i sundhedsvæsenet, ligesom vi administrerer EU-reglerne om sygesikring ved behandling i udlandet.

På det grundlag bidrager vi til, at sundhedsvæsenet lærer af fejl og forebygger gentagelser.

Vi er mere end 450 medarbejdere og har tilknyttet over 700 sagkyndige konsulenter, der dækker de sundhedsfaglige specialer inden for hele sundhedsområdet.

Som led i anden del af regeringens plan for flytning af statslige arbejdspladser vil behandlingen af klager fra patienter og ankesager om patienterstatninger blive varetaget af den kommende Styrelse for patientklager og Erstatning fra forventeligt 1. maj 2018. Den opslåede stilling er ikke berørt af udflytningen.

Styrelsen for Patientsikkerhed har pr. 1. januar 2018 røgfri arbejdstid.

Vi opfordrer alle interesserede til at søge stillingen – uanset alder, køn, religion, handicap, etnisk baggrund.