Reservelæger til introstillinger Øre-, Næse- og Halskirurgi, Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard, Skejby

Dette job er udløbet

2 introduktionsstillinger i oto-rhino-laryngologi er ledige til besættelse pr. 1. januar 2019.

Stillingerne, der er 1-årige, ønskes besat med ansøgere, som stiler mod en uddannelse til speciallæge i oto-rhino-laryngologi.

Enkeltstillingsklassifikation: 6620-19-46-i–01 og 6620-19-46-i–05.

Introduktions-reservelægerne indgår i afdelingens forvagtslag sammen med reservelægerne i hoveduddannelse, sædvanligvis 8 skiftet rådighedsvagt fra bolig.

Introduktionslægerne vil i perioder have funktion på Øreklinikken, Regionshospitalet i Randers, der lægeligt set er en del af afdelingen på Aarhus Universitetshospital.

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende børneattest og en tilfredsstillende autorisation.

Nærmere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Karin Lambertsen på 7845 4080.

Ansøgning skal sendes via nedenstående link og stiles til ledende overlæge Karin Lambertsen.

Ansøgningsfrist: Torsdag den 15. november 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.