Reservelæge til Psykiatrisk Afdeling, Vejle Psykiatrisk Afdeling Vejle

Ansøgningsfrist: 22/09/2021 Psykiatrisk Afdeling

Du skal ikke tøve med at søge til Psykiatrisk Afdeling i Vejle!

Hvis:

 • Du er læge.
 • Du er nysgerrig.
 • Du søger psykiatrisk viden.
 • Du vægter høj faglighed, gode relationer og at gøre en forskel for mennesker.

Psykiatrisk Afdeling i Vejle tilbyder nemlig en reservelægestilling eller en introduktionslægestilling til en læge, som ønsker at deltage i afdelingens positive udvikling i forhold til arbejdsmiljø, uddannelse, forskning, nytænkning og faglig god patientbehandling.

Det kan være du lige er blevet færdig som almen praktiserende læge og ikke vil byde ind på en praksis med det samme eller at du arbejder i et andet speciale og gerne vil have mere viden om psykiatriske sygdomme eller at du er klar på at prøve en introstilling af i det psykiatriske speciale. Uanset – så har du alle mulighederne hos os!

Stillingen ønskes: 1. oktober eller efter aftale.

Psykiatrisk Afdeling i Vejle er en stor afdeling med 99 sengepladser og 3 ambulatorier i vores lokalpsykiatrier i henholdsvis Kolding, Fredericia og Vejle. Derudover er der en Psykiatrisk Akutmodtagelse (PAM) med mobil skadestue og akut udrykningstjeneste.

Der er specialteams og almenteams samt Demensklinik.

Om stillingen

Som reservelæge deltager du i undersøgelse og behandling af patienterne i et sengeafsnit eller i en lokalpsykiatri, hvor du arbejder tæt sammen med øvrige læger og andre faggrupper i teams.

Derudover tæller opgaverne bl.a.:

 • Deltage i vagtfællesskab i PAM
 • Afvikling af stuegang eller samtaler
 • Deltagelse i tværfaglige konferencer
 • Deltagelse i kliniske konferencer og undervisning
 • Deltagelse i lægemøder
 • Tilbud om at deltage i forsknings- og udviklingsprojekter i arbejdstiden
 • ECT efter oplæring og samarbejde med ECT-koordinerende sygeplejerske

Krav og kompetencer

Du har opfyldt de formelle krav dvs. har gennemført KBU-ansættelse, og du har interesse for udvikling i det psykiatriske område. Du vil gerne arbejde konstruktivt og tage medansvar, i forhold til udredning og behandling af patienter med psykiske lidelser.

Vi tilbyder

Ved afdelingen er der etableret et fast undervisningsprogram, ligesom der er faglig sparring, vejledning og tilbydes supervision af psykoterapeutisk arbejde.

Forvagtslaget er tilstedeværelsesvagt.

Du vil i vagten møde både medicinstuderende i mellemvagtsfunktion, andre reservelæger (læger i præ-KBU, introstilling, hoveduddannelsesstilling til både neurologi, almen praksis og psykiatri) samt afdelingslæger og overlæger i bagvagtsfunktion. Vagten er et teamarbejde, hvor der er masser af mulighed for supervision.

Derudover tilbyder vi:

 • God oplæring og introduktion.
 • Faglig sparring med dygtige lægekollegaer og øvrige medarbejdere, herunder afdelingens psykologer.

Psykiatrien i Region Syddanmark har som målsætning at tilstræbe, at den psykisk syge får

en tilværelse så tæt på egne præmisser som muligt, så det normale miljø opretholdes. Dette forsøges sikret ved at opretholde et godt samarbejde mellem Lokalpsykiatrien og

sengeafdelingen, så behandlingen opleves sammenhængende for patienten. Derudover er der gode samarbejdsflader både til kommunerne samt de somatiske sygehusafdelinger.

 

Yderligere information

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Mikkel Rasmussen tlf.: 99447502 og mail: mrr@rsyd.dk

Ansøgningsfrist: 22.09.21

Ansættelsessamtaler: 24.09.21