Reservelæge til Psykiatrisk afdeling i Vejle – Psykoseafsnittet Psykiatrisk Afdeling Vejle

Ansøgningsfrist: 19/08/2020 Psykiatrisk Afdeling

Er du læge og interesseret i psykiatri? Så kig lige med herunder! 

Vi søger en læge med interesse for eller erfaring med bl.a. psykoselidelser 

Er du vores nye kollega?

Har du lyst til at være med til at sætte præg på en organisation under forandring?

Så er du kandidat til stillingen som reservelæge i Psykiatrisk afdeling Vejle med tjeneste i vores psykosesengeafsnit. Opstart er fra 1. november 2020 eller snarest herefter. 

Om stillingen

Som reservelæge deltager du i undersøgelse og behandling af patienterne i et sengeafsnit. Du vil komme til at arbejde i vores psykoseafsnit og i tæt samarbejde med både afsnittets overlæge og andre læger i afdelingen. Psykoseafsnit 06/07 er et dobbelt sengeafsnit med i alt 30 senge. Der er tale om et integreret sengeafsnit med både åbne og lukkede senge. Derudover vil de nye intensive senge også være beliggende i samme afsnit. Det er et akut sengeafsnit med mange spændende opgaver og stor dynamik samt faglighed.

Ud over arbejde i psykoseafsnittet tæller opgaverne derudover bl.a.:

• Deltage i vagtfællesskab i PAM

• Afvikling af stuegang.

• Deltagelse i tværfaglige konferencer.

• Deltagelse i kliniske konferencer.

• Deltagelse i lægemøder mv.

• Tilbud om at deltage i forsknings- og udviklingsprojekter i arbejdstiden

• ECT efter oplæring og samarbejde med ECT-koordinerende sygeplejerske.

Om Psykiatrisk Afdeling i Vejle

Psykiatrisk afdeling i Vejle er beliggende i smukke omgivelser og i nybyggede og moderne bygninger fra 2017.

Vores nybyggede afdeling rummer arealer for fysisk aktivitet, integration af natur, sansestimulering og afprøvning af lys som en del af behandlingen.

I afdelingen er ansat ny ledende overlæge og der er ansat flere nye overlæger i afdelingen, så lægeholdet er godt kørende. 

Afdelingen har 5 sengeafsnit (Affektiv Afsnit 02/03, Psykose Afsnit 06/07, Ældre afsnit 04, Afsnit 05 med særlige pladser og PAM (Psykiatrisk Akut Modtagelse). Afsnit 05 flytter dog til Odense til november og vi omdanner sengeafsnit 05 til et afsnit med fokus på medicinudtrapning og dobbeltdiagnoser. Derudover er der 3 Lokalpsykiatrier i Fredericia, Kolding og Vejle. Og snarligt kommer der en satellit funktion i Grindsted. Lokalpsykiatrierne har forskellig størrelse og organisering, men der tilbydes bl.a.:

Udrednings- og behandlingsteam 

Team for ikke-psykotiske lidelser 

OPUS 

Almenpsykiatriske teams

Team for gerontopsykiatri og demens 

Team for Oligofreni  

Vi tilbyder

Ved afdelingen er der etableret et fast undervisningsprogram for yngre læger, ligesom der tilbydes supervision af psykoterapeutisk arbejde. 

Forvagtslaget er tilstedeværelsesvagt. 

Derudover tilbyder vi:

• God oplæring og introduktion.

• Faglig sparring med dygtige lægekollegaer og øvrige medarbejdere, herunder afdelingens psykologer

Psykiatrien i Region Syddanmark har som målsætning at tilstræbe, at den psykisk syge får

en tilværelse så tæt på egne præmisser som muligt, så det normale miljø opretholdes. Dette forsøges sikret ved at opretholde et godt samarbejde mellem Lokalpsykiatrien og

sengeafdelingen, så behandlingen opleves sammenhængende for patienten.

I psykiatrien i Vejle er der visioner og mod til at prøve nye ting af. Der er stor fokus på det gode arbejdsmiljø, forebyggelse af tvang, samarbejde på tværs (både med kommuner, de somatiske afdelinger, egen læge, patienter og pårørende) og høj faglighed. Der er bl.a. sat massivt ind på uddannelse og supervision. 

Krav til ansøgning: 

Ansøgningen skal indeholde følgende: cpr.nr., eksamensår og resultat samt tidligere ansættelser. Ansøgningen bedes opstillet herefter: 

Den medicinske ekspert 

• Kommunikator 

• Samarbejder 

• Leder/administrator 

• Sundhedsfremmer 

• Akademiker 

• Professionel 

Løn og ansættelsesforhold: sker i henhold til indgåede aftaler mellem Danske Regioner og Foreningen af Yngre Læger.

Stillingen er omfattet af lokal løndannelse 

Ansøgningsfrist: 19. august 2020 kl. 12.00

Ansættelsessamtaler afholdes: 24. august 2020

Ansættelsesudvalget består af ledende overlæge Mikkel Rasmussen, overlæge Georgios Adamopoulos, funktionsleder Dorte Qvarfot og TR for Yngre Læger Mads Johansen

Yderligere information

Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Mikkel Rasmussen på telefonnummer 99 44 75 02.