Reservelæge til Medicinsk afdeling, Regionshospitalet Randers Vi opslår hermed en 1-årig uklassificeret stilling som reservelæge på medicinsk afdeling. Stillingen er med start 1/5 2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet
Lægen skal primært arbejde indenfor det medicinske speciale, herunder oplæres i bagvagt
funktion. Du skal derfor have erfaring med håndtering af akutte medicinske problemstillinger.  Dine arbejdsopgaver omfatter stuegang på medicinsk sengeafsnit , arbejde i vores klinikker samt deltagelse i vagtarbejde..
Medicinsk afdeling dækker specialerne kardiologi, endokrinologi, lungemedicin, reumatologi, gastroenterologi samt geriatri. Vi har ligeledes tilknyttet speciallæge i infektions medicin.
Der er mulighed for at blive tilknyttet et specifikt hvis man ønsker det mhp. at udbygge kompetencer i forhold til din individuelle profil. Du kan ligeledes få tilknyttet en mentorKendetegn ved medicinsk afdeling
Medicinsk afdeling kan tilbyde gode arbejdsforhold med mulighed for faglig udfordring
og udvikling. Afdelingen har funktioner indenfor alle områder af de intern medicinske
specialer. Der er 99-109 sengepladser fordelt på 4 sengeafsnit samt dialyseafsnit.
Afdelingen har et højt fagligt ambitionsniveau og en aktiv indstilling til indførelse af nye
undersøgelses- og behandlingsmetoder. Der er gode muligheder for udvikling af din
Individuelle profil.
Afdelingen er herudover kendetegnet ved

  • faglige kvalitet og uddannelse prioriteres højt
  • medarbejderne er engagerede og har høj faglig kompetence
  • et godt arbejdsklima, hvor humor er en vigtig del
  • tværfaglighed har særlig fokus
  • det gode patientforløb som udgangspunkt for planlægning og organisering
  • gode samarbejdsrelationer internt og eksternt vægtes højt
  • Ansættelseskrav
    En godkendt introduktionsstilling i medicinsk speciale er et krav.

Ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst mellem Danske
Regioner og Yngre Læger. En forudsætning for ansættelse ved hospitalet er, at
Der gives samtykke til indhentelse af børneattest.

Yderligere information
Yderligere oplysninger om afdelingen og stillingen kan fås ved henvendelse til
Ledende Overlæge Pernille Sarto på telefonnummer 24 64 32 56 eller mail pernsart@rm.dk.

Send din ansøgning elektronisk vedlagt relevante bilag.

Ansøgningsfrist d. 22/3 2019 med samtaler d. 26/3-2019.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil medarbejdere i omplacering, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale