Reservelæge til Hjertemedicinsk Afdeling, Esbjerg og Daghospitalet Grindsted. Hjertesygdomme og Daghospitalet Grindsted

Ansøgningsfrist: 24/06/2024 Esbjerg Sygehus Grindsted Sygehus Syddansk Universitetshospital

Hjertemedicinsk Afdeling, Esbjerg og Daghospitalet Grindsted søger en reservelæge til at deltage i afdelingens funktionsområde inden for ekkokardiografi. Stillingen er en uklassificeret reservelægestilling.

Pr. 1. september 2024, eller efter aftale ønskes en stilling som reservelæge besat. Stillingen er 1 årig. Afdelingen lægger vægt på høje faglige standarder, og at ansøger er i stand til at bidrage til et godt tværgående samarbejde på sygehuset.

Hjertemedicinsk Afdeling:
Hjertemedicinsk Afdeling betjener senge-og ambulatorier i Esbjerg og ambulatorie i Grindsted. Afdelingen lægger stor vægt på et godt uddannelsesmiljø. Vi værdsætter forskellighed og er gode til at tage individuelle hensyn

Afdelingen har eget bagvagtslag, og har forvagtslag tilknyttet, samt fælles mellemvagt med de øvrige medicinske afdelinger. Der er tilknyttet 20 kardiologiske speciallæger samt 4 hoveduddannelsesforløb. Vi har ydermere et stort og aktivt klinisk forskningsafsnit. Vagten samt lørdagsstuegangen dækkes af 12 speciallæger i kardiologi samt 1 yngre læge i hoveduddannelsens sidste del.

Optageområdet omfatter ca. 220.000 borgere foruden fritvalgspatienter. Afdelingen varetager udredning og behandling af kardiologiske diagnoser på hovedsygehusniveau samt en række specialfunktioner på regionsniveau, herunder KAG, CT af koronarkar, implantation og kontrol af pacemakere inkl. ICD og biventrikulære enheder, over 6000 ekkokardiografier pr. år og fokus på hjertesvigt og hjerterehabilitering.

Afdelingen samarbejder med Odense Universitetshospital vedr. invasive behandlinger og afholder ugentlige fælles videokonferencer med denne samarbejdspartner. Endvidere børnekardiologisk konsulentsamarbejde med Skejby sygehus.

Profil:
Afdelingen søger nu en reservelæge med interesse for hjertesygdomme og dokumenteret interesse for ekkokardiografi. Desuden forventes det, at ansøger har udført over 200 selvstændige ekkkardiografier på ansættelsestidspunktet. Vi forventer, du deltager i afdelingens kardiologiske funktioner med fokus på ambulatorium, men også stuegang og evt. vagt. De kardiologiske læger varetager også i et vist omfang stuegang på almene intern medicinske patienter indlagt på FAM, på intensivafdeling og andre sengeafsnit. Kardiologiske speciallæger har vagtfunktion i FAM.

Du vil primært være tilknyttet ekkofunktionen og indgå som en del af ekkoteamet. Der vil til stillingen være forventning om aktiv deltagelse i forskning i afdelingen. Omdrejningspunktet for dit arbejde bliver din faglighed kombineret med gode kommunikative evner, din interesse for dit fag og ikke mindst for sammenhængende patient – og behandlingsforløb.

Hør gerne mere om stillingen hos cheflæge overlæge Allan Rohold på 79183521 mobil 23230189 eller Allan.Rohold@rsyd.dk 

Ansøgningsfrist mandag d. 24. juni 2024

Dine løn-og ansættelsesvilkår fastsættes i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af yngre læger.

Esbjerg Sygehus, Grindsted Sygehus, Syddansk Universitetshospital:
Esbjerg Sygehus er akutsygehus for det sydvestjyske område i Region Syddanmark med aktiviteter i henholdsvis Esbjerg og Grindsted samt veneklinik i Brørup. Sydvestjysk Sygehus rummer de fleste kliniske specialer på et højt fagligt niveau sammen med en udbygget og moderne diagnostisk funktion. Der behandles ca. 40.000 indlagte patienter om året, og der gennemføres ca. 285.000 ambulante besøg på årlig basis. Sygehuset står over for en række spændende, strategiske udfordringer, hvor de væsentligste er:

  • Patient og kundefokus
  • Det hele sygehus
  • Tilpasning til nye vilkår

Udviklingen af Esbjerg Sygehus som akutsygehus, herunder den fulde implementering af den fællesakutmodtagelse, fordrer en høj grad af tværgående aktivitet og samarbejde. Dette kræver høje faglige standarder, i kombination med organisatorisk smidighed og vilje til at finde nye løsninger på tværs af både kliniske enheder og stabsfunktioner.

Med kandidatuddannelsen i medicin, bringer det sygehuset i selskab med kun 4 andre sygehuse i landet, og giver os en helt særlig rolle.

Esbjerg Sygehus samarbejder med Esbjerg kommune, om at skabe gode vilkår for god integration i lokalområdet, hvis du kommer udenbys fra og gerne vil bosætte dig med familie. Esbjerg kommune tilbyder rådgivning gennem deres Tilflytterservice og hjælp til at finde job til partneren igennem kommunens netværk.