Reservelæge til Anæstesiafdelingen, Nykøbing F. Sygehus Vi søger en yngre læge 01.12.18 eller efter aftale med interesse for uddannelse, og som vil arbejde målrettet med at fremme uddannelsen i afdelingen. Vi ønsker at udvide vores undervisningskompetencer for YL i afdelingen.

Dette job er udløbet

Stillingen er en 12 måneders klinisk stilling som uklassificeret reservelæge med seks uger til kursusaktivitet og uddannelsesprojekter.

Vil tilbyder

 • Seks uger med løn til projekt og kursusaktivitet efter aftale
 • Gode vejledere
 • En uddannelsesplan med fokus på dine kompetencer og hoveduddannelsessøgning
 • Mulighed for at præge udviklingen i afdelingen og på hospitalet
 • En alsidig hverdag med mange muligheder
 • Gode kolleger og et godt sammenhold blandt de yngre læger i afdelingen og på hospitalet, samt en engageret UKYL
 • Løntillæg ved gennemført ALS eller ATLS
 • Stillingen kan være fuld tid eller nedsat tid

Vi forventer

 • Du er engageret og energisk
 • Har lyst til at arbejde målrettet med uddannelse
 • Deltager aktivit og positivt i afdelingens kliniske arbejde
 • Har lyst til at undervise yngre kolleger
 • Vil bidrage positivt til udviklingen i afdelingen

Hvem er vi

Afdelingen er opbygget med

 • Bredt anæstesiafsnit med anæstesiydelser til både elektive og akutte operationer af både voksne og børn indenfor alle større skærende specialer: ortopædkirurgi, gastrokirurgi, gynækologi og obstetrik
 • Intensiv terapi afsnit niveau 2 med syv sengepladser med et patientflow på 600-700 patienter pr. år
 • Opvågningsafsnit
 • Eksterne funktioner: Traumemodtagelse, hjertestopbehandling, anæstesiydelser til CT- og MR-skanninger, DC konverteringer og tilsyn/assistance omkring svært syge patienter

Hvilke kompetenceudviklinger kan afdelingen tilbyde i et uddannelsesforløb

 • Anæstesi til patienter ASA 1-4 indenfor ortopædkirurgi, organkirurgi og gynækologi og obstetrik
 • Indlæggelse og installering af intensive patienter og stuegang på intensive patienter under supervision
 • Opbygning af en bred teoretisk og praktisk viden indenfor både intensiv terapi og anæstesi
 • Håndtering og behandling af svært syge patienter fra en bred patientpopulation
 • Undervisning af studerende, læger og sygeplejersker indenfor eget interessefelt som eksempelvis undervisning af nyansat personale i hjertestopbehandling, Den Kritisk Syge Patient, MAT-funktion og studenterundervisning

Generelle oplysninger

 • Stillingen kan søges af læger, der har bestået introduktionsstilling i anæstesi
 • Nykøbing F. Sygehus er et selvstændigt, akut universitetssygehus med tilknyttede lektorer
 • Sygehuset har en god korpsånd og lægger vægt på en god omgangstone og et trygt læringsmiljø, hvor du får mulighed for at udvikle dig og lære ikke bare de obligatoriske kompetencer, men også udvalgte kompetencer efter ønske
 • Vagtformen er vagt på tjenestestedet med 2-holdsskift
 • Vi kan tilbyde bolig i tæt tilknytning til sygehuset. Sygehuset ligger smukt placeret med udsigt over Guldborgsund, og med skov og en af Danmarks bedste strande i rimelig afstand. Læs mere her eller kontakt nfs-boligformidling@regionsjaelland.dk
 • I hverdagene kører der bus fra Vesterport Station og direkte til sygehuset og tilbage, både morgen og eftermiddag. Læs mere her
 • Har du lyst til et uforpligtende besøg på afdelingen er du meget velkommen

Hvem kan jeg kontakte, hvis jeg vil høre lidt mere om afdelingen

Yderligere oplysning om sygehuset kan findes her

Ansøgningsfrist 21.10.18

Ansættelsessamtaler 23.10.18

Kontaktperson(er):
Navn: Ninna Rose Holm
Stilling: Ledende overlæge
Email: nroh@regionsjaelland.dk
Telefon: 56515596
Mobile: 93567012

Om Nykøbing F. Sygehus – Sammen skaber vi et stærkt akutsygehus
Fundamentet for Nykøbing F. Sygehus er de tre grundlæggende værdier: Pas på patienten, pas på økonomien og pas på hinanden. Det kommer til udtryk gennem en høj grad af patient – og medarbejderinddragelse. Vores sygehus er kendetegnet ved at gå forrest, når det gælder udvikling af nye organisations – og samarbejdsformer med fokus på spydspidsfunktioner især inden for multisyge og tværsektorielle indsatser.

Vi er en attraktiv arbejdsplads, der vægter efteruddannelse og faglighed højt, ligesom forskning er en prioriteret del af det tværfaglige samarbejde. Placeret med udsigt over naturskønne Guldborgsund er Nykøbing F. Sygehus det sundhedsfaglige omdrejningspunkt for Lolland, Falster, Møn og Sydsjælland, både som uddannelsessted, arbejdsplads og som akutsygehus med højeste faglighed og service. Læs mere om Nykøbing F. Sygehus her.