Reservelæge søges til introduktionsstilling ved Klinisk Genetisk Afdeling En introduktionsstilling i specialet klinisk genetik (6620-38-68-i-03) ved Klinisk Genetisk Afdeling, Aarhus Universitetshospital, Skejby er ledig til besættelse den 1. marts 2019. Stillingen er 1-årig.

Dette job er udløbet

Klinisk Genetisk Afdeling har landsdelsfunktion for Region Midtjylland og for nogle funktioners vedkommende for et større område. Afdelingen varetager alle funktioner inden for det klinisk genetiske fagområde, herunder genetisk udredning og rådgivning, præ- og postnatal molekylær- og cytogenetisk diagnostik.

Afdelingen modtager årligt ca. 3.000 henvisninger til genetisk udredning, hvoraf godt halvdelen er henvisninger til onkogenetisk udredning og rådgivning. Herudover er det en blanding af forskellige genetiske sygdomme hos fostre, børn og voksne. Der er etableret tværdisciplinære konferencer med en række andre specialer, herunder neurologi, gynækologi-obstetrik og pædiatri.

Som læge i introduktionsstilling på Klinisk Genetisk Afdeling vil du have selvstændige patientforløb i ambulatoriet. Der vil være ugentlige dagvagter, hvor der bl.a. visiteres prøver til laboratoriet, ydes rådgivning til læger fra andre specialer og deltages i besvarelser af laboratoriets analyser. Du vil desuden deltage i afdelingens tværdisciplinære konferencer.

Afdelingens laboratorium modtager årligt omkring 1000 prænatale prøver (moderkageprøver og fostervandsprøver), 650 postnatale kromosomundersøgelser, samt 3500 DNA-undersøgelser indenfor et bredt spektrum af arvelige sygdomme med vægt på afdelingens hovedinteresseområder: Neuromuskulære sygdomme, skeletsygdomme, genodermatoser, syndromologi og fostergenetik.

Der henvises i øvrigt til afdelingens hjemmeside www.kga.auh.dk.

Der lægges vægt på, at ansøgeren har interesse for tværfagligt samarbejde, samt ønsker at indgå i afdelingens forskningsmæssige aktiviteter.

Stillingen er vagtfri.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Ansættelsen er betinget af en tilfredsstillende autorisation og en tilfredsstillende børneattest.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Ida Vogel på 3152 3156 eller på idavogel@rm.dk.

Send ansøgning via nedenstående link.

Ansættelsessamtaler afholdes i uge 51, 2018.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.