Reservelæge søges til Børne- og ungdomspsykiatri Sydjylland, Esbjerg Børne- og Ungdomspsykiatri Sydjylland

Ansøgningsfrist: 16/10/2020 Børne- og Ungdomspsykiatri

Er du lægen, som brænder for at arbejde med børn og unge samt deres netværk ambulant og under indlæggelse? Er du fagligt engageret og vil du være med til at udvikle behandlingstilbuddene i børne- og ungdomspsykiatrien samtidig med, at du bidrager til at få hverdagen i ambulatoriet til at fungere optimalt for såvel patienter, netværk og kollegerne? Så er det måske dig vi søger!

Vi har et års vikariat i Ambulatoriet i Esbjerg 1. december 2020, eller efter aftale.

Om afdelingen:  

Børne- og Ungdomspsykiatrien er fortrinsvis et ambulant speciale. Afdelingen varetager den samlede service for de 3-19-årige med psykiske lidelser og sygdomme.   

Afdelingen dannedes per januar 2017 som en fusion af de eksisterende børne- og ungdomspsykiatriske afdelinger i Aabenraa, Vejle og Esbjerg under en fælles afdelingsledelse. Godt 1000 børn og unge henvises årligt til hvert af ambulatorierne i Vejle, Aabenraa og Esbjerg.  

Afdelingens ungdomspsykiatriske døgnafsnit findes i Esbjerg og på Aabenraa Sygehus. Afdelingens børnepsykiatriske dagafsnit ligger i tilknytning til Aabenraa-ambulatoriet. I tilknytning til sengeafsnittet i Esbjerg er ligeledes et ikke-aldersopdelt dagafsnit.  

Børne- og Ungdomspsykiatrien Sydjylland har omkring 280 ansatte, heraf 30 (dygtige og tilgængelige) læger. Vi arbejder teambaseret, tværfagligt og har en helhedsorienteret tilgang til børn og unge med psykiske lidelser og deres familier. Du vil derfor komme til at samarbejde med såvel andre sygehusafdelinger, socialforvaltninger, skoler, pædagogisk-psykologiske rådgivninger, praktiserende læger samt dag- og døgninstitutioner.  

Børne- og Ungdomspsykiatrisk afdeling, Esbjerg ligger sammen med Psykiatrisk afdeling Esbjerg.  

Optageområdet er Esbjerg, Varde, Vejen og Fanø kommuner.  

Jobindhold:  

Som reservelæge arbejder du både med børn, unge og deres familier og er tilknyttet et tværfagligt team eller vores døgnafdeling. Du deltager i forvagten med dagvagt kl. 8-18 på hverdage.

Ud over vagtopgaver vil du kunne foretage somatiske undersøgelser, medicinkontroller samt deltage i udrednings- og behandlingsopgaver efter aftale.  

Løn- og ansættelsesforhold:  

Løn- og ansættelsesforhold i henhold til overenskomst mellem Yngre Læger og Danske Regioner.   

Mulighed for deltidsansættelse kan drøftes.  

Ansøgningsfrist:  

Ansøgningsfristen er 16. oktober.

Ansættelsessamtaler:  

Ansættelsessamtaler forventes afholdt uge 43.  

Der er gode muligheder for at opnå ansættelse i introduktionsstilling med basis i Esbjerg i forlængelse af vikariatet.  

Hvis du vil vide mere:  

Har du yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte uddannelsesansvarlig overlæge Allan Hvolby tlf. 99 44 73 69 eller ledende overlæge Klaus Müller-Nielsen 99 44 65 02.  

 

Vi glæder os til at høre fra dig.