Reservelæge til introduktionsstilling ved Lungemedicinsk Afdeling Aarhus Universitetshospital

Dette job er udløbet

Introduktionsstilling 6620-11-01-i-2 ved Lungemedicinsk Afdeling er ledig fra 1. maj 2017 eller snarest derefter.

Som led i stillingen i det lungemedicinske speciale er der etableret en rotationsordning i afdelingens afsnit.

Du opnår således kompetence indenfor

  • lungemedicinsk stuegang
  • lungemedicinsk og allergologisk ambulatoriefunktion
  • lungecancerudredning
  • udredning af interstitiel lungelidelse
  • transplantationsudredning
  • modtagelse og behandling af den ”brede” intern medicinske patient

Du får mulighed for hyggeligt samvær med dynamiske kolleger og vil blive opfordret til at tage del i forskningen ved afdelingen. Vi prioriterer undervisning og udvikling højt.
Ansættelsesvarighed er 1 år.

Stillingen er forudsat færdiggørelse af KBU. Der erhverves erfaring indenfor intern medicin og specielt lungemedicin.

Stillingen er klassificeret til introduktionsstilling i intern medicin.

Du indplaceres i den normale dagtjeneste og i fælles medicinsk tilstedeværelsesvagt med deltagelse i fælles medicinsk skadebagvagt (14-skiftet).

Kontakt evt. ledende overlæge Pernille Hauschildt på 78 46 20 76 for nærmere information.

Søg stillingen via “Søg job”-knappen.
Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.