Reservelæge i introduktionsstilling til Ortopædkirurgisk Afdeling E Med tiltrædelse 1. februar 2018 eller snarest derefter - søger vi en reservelæge i klassificeret introduktionsstilling til Ortopædkirurgisk Afdeling E. Stillingen er en ét-årig fuldtidsstilling. Stillingen er klassificeret inden for ortopædisk kirurgi (6620-18-42-i-02).

Dette job er udløbet

Du vil blive allokeret til akutsektoren, håndsektoren og idrætssektoren samt tre måneders valgfri allokering i henhold til uddannelsesprogram. Du indgår på lige fod med de øvrige introduktionslæger i en 10-skiftet mellemvagt.

Ansøger vil få betalt ATLS-kursus, traumeteamtræning og præhospitalskursus i beredskab samt basalt færdighedskursus i operativ teknik.

Afdelingen har stor forskningsaktivitet, og der er gode muligheder for deltagelse i forsknings- og udviklingsprojekter.

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til gældende overenskomst. Stillingen er betinget af en tilfredsstillende børneattest samt en tilfredsstillende autorisation.

Funktionsbeskrivelser vedr. mellemvagt kan fås ved henvendelse til afdelingen.

Er du interesseret, hører vi gerne fra dig. Nærmere oplysninger kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Claus Möger på 7846 9923.

Ansøgningsfrist er den 1. december 2017. Ansøgning sendes via nedenstående link.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale.