Reservelæge i introduktionsstilling til Kirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge Vi har to introduktionsstillinger (3800E0-i-03 og 3800E0-i-04) til besættelse 01.09.17. Du tilbydes en personlig og faglig udvikling i en afdeling med et højt, fagligt niveau, hvor vi har fokus på din uddannelse.

Dette job er udløbet

Vi har skræddersyet vore uddannelses-programmer efter den nye Målbeskrivelse for Kirurgiske Introduktionsstillinger. I din ansættelse på Kirurgisk afdeling, SUH vil vi sammen med dig lægge en uddannelsesplan med udgangspunkt i dine kompetencer, hvor målet er at gøre dig klar til at ansøge og få en hoveduddannelsesstilling. Basis i vores uddannelsesplaner er skemalagte, fokuserede ophold i Sammedagskirurgi og Endoskopienheden med målrettet uddannelse. Dette suppleres med 2-årlige grisekurser, som er forbeholdt vores læger i introduktions- og hoveduddannelsesforløb.

I Kirurgisk Afdeling arbejder vi som et stærkt team, hvor vi lytter til hinanden, og hvor du får mulighed for at gøre din indflydelse gældende. Afdelingen har en inkluderende og uformel tone og vi sætter pris på godt humør i det daglige arbejde. Der er et godt kollegialt samarbejde, og det er altid muligt at få hjælp og supervision fra ældre kolleger.

I en introduktionsstilling på Kirurgisk Afdeling får du

  • Et godt introduktionsprogram, hvor du er vagtfri de første to uger af din ansættelse
  • Laparoskopisk simulationskursus med henblik på oplæring i laparoskopiske procedurer.Indplacering som mellemvagt enten som M 1 eller M 2 vagt afhængig af dine kvalifikationer. Du bliver hurtigt rykket op som M 2, så snart du har opnået de nødvendige kompetencer
  • Du bliver systematisk oplært i laparoskopi, appendektomi og kolecystektomi, hvor det er målet, at du bliver selvstændig operatør på disse indgreb. Du vil desuden foretage hernieoperationer samt andre, mindre indgreb i Sammedagskirurgisk Afdeling
  • Deltagelse i endoskopisk simulationskursus, træning i afdelingens egen simulator samt målrettet oplæring i gastroskopi og sigmoideoskopi gennem fokuserede ophold i Endoskopienheden. Vi forventer at du selvstændigt kan udføre disse procedurer i løbet af dine første måneder i afdelingen
  • Grisekursus med superviseret træning i åben og laparoskopisk kirurgi
  • Finansieret deltagelse i Davoskursus http://www.davoscourse.ch eller ATLS kursus http://www.atls.dk

Kirurgisk Afdeling, SUH har funktioner både i Køge og i Roskilde. I Køge varetager vi den akutte og benigne kirurgi, mens vi i Roskilde foretager planlagt kirurgi for kolorektal cancer. Dit introduktionsforløb planlægges med 11 måneder i Køge i 2-skiftet mellemvagtslag samt en måned i Roskilde udelukkende med dagfunktion.

Afdelingens enheder for sammedagskirurgi og endoskopi er placeret i Køge, og her vil du få udviklet dine kompetencer indenfor åben og laparoskopisk kirurgi samt endoskopi. Du vil få et bredt indblik i specialet, og dermed opnå en god basis for dit fremtidige specialevalg.

På Kirurgisk Afdeling prioriterer vi uddannelse meget højt. Afdelingen har tidligere modtaget en uddannelsespris fra YDK. Vi forventer, at du under din introduktionsstilling deltager i forskellige udviklingsprojekter, er aktiv i den faglige udvikling samt opsøgende i din personlige læring. Vi stiler mod, at du under dit ophold hos os kommer i gang med forskning. Dette vil kunne ske i samarbejde med afdelingens Forskningsenhed, som er en særdeles aktiv enhed med 15 yngre kolleger.

Foruden varetagelse af den postgraduate uddannelse deltager afdelingen også i den prægraduate uddannelse af studerende fra Københavns Universitet. Afdelingen har et lærestolsprofessorat i kirurgi samt flere kliniske og forskningslektorer.

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Send os din ansøgning og dit cv.

Har du spørgsmål til stillingen kan du kontakte: Ledende overlæge Henrik Møller, henmo@regionsjaelland.dk, 47 32 30 01 eller uddannelsesansvarlig overlæge Mette Jolie Folmer, mjf@regionsjaelland.dk, 23 34 86 81.