Reservelæge i introduktionsstilling til Kirurgisk Afdeling, Holbæk Sygehus Vi søger en dynamisk yngre læge, der ønsker at uddanne sig til speciallæge i kirurgi. Stillingen er ét-årig og uddannelsesforløbet i stillingen er fokuseret mod at opnå de forventede forudsætninger for et senere hoveduddannelsesforløb i kirurgi. Stillingsnr. 3800J00-30-i-02.

Dette job er udløbet

Uddannelsesforløb prioriteres højt, idet afdelingen har uddannelsessøgende læger i kirurgisk introduktionsstilling og hoveduddannelsesforløb, samt KBU. Afdelingen har 3 lektorer, der også er forskningsansvarlige overlæger.

Afdelingen deltager i studenterundervisning (3. sem. cand. fra KU).

Kirurgisk Afdeling

  • Ønsker og støtter at introduktionslægen kommer i gang med eller fortsætter forskning
  • Ønsker at sikre en kirurgisk tankegang mhp. både kirurgiske beslutningsprocesser og hele kirurgiske patient forløb
  • Ønsker at sikre en struktureret uddannelse i appendectomi, hernie og galdekirurgi samt endoskopi
  • Ønsker uddannelsesmæssigt at være inkluderende og superviserende

Kirurgisk Afdeling har akut kirurgi, benign elektiv kirurgi og børnekirurgi. Daglig kirurgisk aktivitet på 2-3 operationslejer, to ambulatoriestuer samt endoskopiafsnit med seks stuer. Holbæk Sygehus er akutsygehus og har traumemodtagelse. Optageområde på ca. 200.000 borgere.

Akutte indlæggelser foregår via Akutafdelingen med selvstændig lægebemanding.

Kirurgisk forvagt går i 8-skiftet vagt, 2 holdsdrift med 3-holdsværdi. Bagvagt i bunden vagt i tilstedeværelse.

Du kan læse mere om Holbæk Sygehus på www.regionsjaelland.dk under sygehuse.

Ansøgning

Ansøgning sendes til claj@regionsjaelland.dk

Kontaktperson(er):
Navn: Claus Juul
Email: claj@regionsjaelland.dk
Telefon: 59484335

Navn: Lars Borly
Email: lbry@regionsjaelland.dk
Telefon: 59484480