Reservelæge i uklassificeret stilling til Afdeling for Psykoser, AUH Psykiatrien i Skejby Afdeling for Psykoser ved Aarhus Universitetshospital, Psykiatrien i Skejby søger reservelæge i uklassificeret stilling pr. 01.03.2019 eller efter aftale.

Dette job er udløbet

Afdeling for Psykoser varetager udredning af voksne patienter inden for hele ICD-10 spektret. Afdelingen behandler særligt patienter inden for det skizofrene og psykotiske område samt patienter med demens, delir, mental retardering, ADHD, autisme og misbrugsudløste tilstande. Afdelingen har regionsfunktion.

Afdeling for Psykoser omfatter fire sengeafsnit med i alt 88 sengepladser, hvoraf tre sengepladser anvendes til patientstyrede indlæggelser. Afdelingen har endvidere to ambulante enheder og en forskningsenhed.

Du vil indgå i et lægeteam på et sengeafsnit og endvidere i forvagtslaget på AUH Psykiatrien med ca. 23 vagter på 19 uger.

Vi vægter, at du er fleksibel og har gode samarbejdsevner.

Det er en betingelse, at du har dansk autorisation som læge.

Løn i henhold til aftale mellem YL og Danske Regioner.

Funktionsbeskrivelsen findes i Ansættelse af personale i Psykiatri og Social, fællespsykiatrisk og fælles retningslinje for socialområdet
Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til uddannelsesansvarlig overlæge Eva Schiöth tlf. 7847 1465, ledende overlæge Merete Bysted, tlf. 2034 9293 eller TR for yngre læger Christian Buus, tlf. 9243 8561.

Du kan orientere dig om Afdeling for Psykoser via Psykiatriens hjemmeside.

Sidste ansøgningsfrist er 23. januar og ansættelsessamtaler forventes afholdt 29. januar 2019.