Reservelæge i introduktionsstilling ved Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg En stilling som reservelæge i introduktionsstilling i pædiatri, ved Hospitalsenhed Midt, Børn og Unge, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. februar 2019. Stillingen har godkendelsesnummer 6630-09-80-i-01.

Dette job er udløbet

Vi søger en læge med interesse for pædiatri, som på sigt stiler mod en speciallægeuddannelse i faget.

Om stillingen  
Introduktionslægerne går i delt 10-skiftet forvagt på tjenestestedet. Lægerne indgår i stuegangsfunktionen samt i ambulatoriearbejdet med selvstændige ambulatoriespor under supervision. Afdelingen prioriterer faglig udvikling, uddannelse, undervisning og forskning højt, og det forventes, at introduktionslægen indgår i alle disse arbejdsområder.

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.200 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk.

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v. vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Børn og Unge.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til:
Ledende overlæge Mads Skipper, tlf. 7844 5435.

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde elektronisk senest torsdag d.13. december 2018. Der kan forventes ansættelsessamtale tirsdag d. 18.december.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale