Reservelæge i introduktionsstilling til Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital, Køge Reservelæge i introduktionsstilling til Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitethospital Køge

Dette job er udløbet

På Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge, er en 1-årig stilling som reservelæge i introduktionsstilling (mellemvagt) (3800E20-42-i-02) ledig til besættelse fra 01.03.18.

Sjællands Universitetshospital vil være pioner i det danske sundhedsvæsen og definere en ny, bedre og anderledes måde at drive et sundhedsvæsen på. Med overskriften ”Patienten er alt” implementerer hospitalet en ambitiøs strategi, som vil sætte en ny retning for fremtiden. Missionen er patienten, og visionen er suveræn kvalitet.

Sjællands Universitetshospital er etableret som en organisatorisk enhed. Vi er således allerede nu i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Når bygningerne i Køge står færdige i 2022, vil regionens specialiserede behandlings-, forsknings- og undervisningsaktiviteter være samlet her.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh

Ortopædkirurgisk Afdeling

Afdelingen er en uddannelsesafdeling for flere niveauer (blok, intro, hoveduddannelse).

Til den aktuelle stilling, som er enkelt stillingsklassificeret i ortopædkirurgi, er der tilknyttet et uddannelsesprogram.

For at opnå de nødvendige kompetencer i skadestuearbejdet og akut arbejdet, vil ansøgeren de første to måneder gøre tjeneste i Akutafdelingen på Sjællands Universitetshospital Køge.

Dagarbejdet på Sjællands Universitetshospital Køge foregår på operationsgangen, i ortopædkirurgisk ambulatorium og afdelingens sengeafdelinger. Vagtarbejdet udføres som mellemvagt på Sjællands Universitetshospital Køge sammen med afdelingslæge/1. reservelæge i tilstedeværelsesvagt (bagvagt). Der kan forventes oplæring i de almindeligt forekommende frakturbehandlinger.

I vagten på Sjællands Universitetshospital Køge foretager mellemvagten akutte operationer under vejledning af bagvagten.

Der er 12 læger i vagtlaget.

Ved interesse for forskning kan støtte og vejledning fås ved vores aktive forskningsenhed.

Kvalifikationer

Ansøgere, der har gennemgået klinisk basisuddannelse eller turnus.

Løn- og ansættelsesvilkår

Løn- og ansættelsesvilkår efter gældende overenskomst.

Yderligere oplysninger

Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Thomas Juul Sørensen, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge, 47 32 33 01, TNSE@regionsjaelland.dk eller overlæge Susanne Mallet, Ortopædkirurgisk Afdeling, Sjællands Universitetshospital Køge, 47 32 34 28, SKM@regionsjaelland.dk.

Ansøgningsfrist 15.01.19

 

Om Sjællands Universitetshospital
Sjællands Universitetshospital er Danmarks yngste universitetshospital, og en afgørende brik i Region Sjællands ambitiøse sygehusplan. Vores mission er patienten, og visionen er suveræn kvalitet. I en verden fuld af nye muligheder og forventninger ser vi os som pionerer, der ønsker at definere en ny, bedre og anderledes måde at drive sundhedsvæsenet på.

Sjællands Universitetshospital er over de sidste år etableret som en organisatorisk enhed. Næste trin er den fysiske samling i det nye kvalitetsfondsbyggeri i Køge, som vil skabe rammen for et universitetshospital i fuld skala. Vi er således i gang med at skabe et samlet og bedre sundhedsvæsen for regionens borgere, og en spændende og udviklende arbejdsplads for medarbejderne.

Læs mere om Sjællands Universitetshospital på: http://www.regionsjaelland.dk/suh