Reservelæge i introduktionsstilling, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense Børne- og Ungdomspsykiatri Odense - universitetsfunktion

Ansøgningsfrist: 15/02/2023 Børne- og Ungdomspsykiatri

En 1-årig stilling som introduktionslæge er ledig pr. 1. april 2023.

Om afdelingen
Børne- og Ungdomspsykiatri Odense (BUP-O) varetager psykiatrisk undersøgelse og behandling af børn og unge i aldersgruppen 0-19 år. Afdelingen er organiseret i tre ambulante teams, som varetager hvert sit funktionsområde. Endvidere råder afdelingen over et døgn- og dagafsnit med 22 døgnpladser og seks dagpladser.

Der er regions- og højtspecialiserede funktioner på flere områder.

BUP-O har en aktiv forskningsenhed sammen med Syddansk Universitet (SDU), Det Sundhedsvidenskabelige Fakultet.

Afdelingen deltager i den teoretiske og kliniske undervisning af medicinstuderende ved SDU samt i speciallægeuddannelsen i børne- og ungdomspsykiatri.

Yngre læger har tilstedeværelsesvagt.

Vi tilbyder
Et spændende uddannelsesmiljø, hvorunder der er mulighed for at søge introduktionskursus i børne- og ungdomspsykiatri.

Løn- og ansættelsesforhold
Løn- og ansættelsesforhold sker i henhold til overenskomst mellem Regionernes Lønnings- og Takstnævn, FAYL og Ny Løn. Såfremt du ikke allerede er ansat i Region Syddanmark, vil der være en prøvetid på tre måneder. Vi indhenter børne- og straffeattest.

Vi gør opmærksom på, at BUP-O er en røgfri arbejdsplads.

Din ansøgning
Vi skal have din ansøgning senest d. 15. februar 2023.

Ansættelsessamtaler forventes afholdt d. 21. februar 2023.

Du er velkommen til at høre mere om stillingen hos cheflæge Maja Basnov på tlf. 40 35 41 77.

Funktionsbeskrivelse læger under uddannelse, Børne- og Ungdomspsykiatri Odense

Vi glæder os til at høre fra dig.