Reservelæge til Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg Et barselsvikariat som reservelæge ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen, Regionshospitalet Viborg, er ledig til besættelse pr. 1. oktober 2017 til 31. marts 2018. Stillingen er en fuldtidsstilling på 37 timer pr. uge.

Dette job er udløbet

Har du lyst til at udskyde 5 årsreglen og få en anden oplevelse inden KBU-tid? Er du en kollega, der overvejer en af de kombinationsstillinger som udbydes i Region Midtjylland? 

Her har du muligheden!

Om stillingen og afdelingen
Vi søger en lægevikar, som er autoriseret læge, der vil prøve en fagligt fuldt udrullet akutafdeling af.

Vi dækker medicinske, kirurgiske, ortopædkirurgiske, urologiske og neurologiske indlæggelser – enten selv eller i samarbejde med specialerne. Ligeledes modtagelse af ustabile akutte patienter, samt patienter i skadestuen.

De fleste ses, behandles og udskrives af vores egne læger direkte fra Akutafdelingen eller Akutafdelingens skadestue samt akutklinikker.

Vi er aktuelt 7 speciallæger med ansættelse i Akutafdelingen, og dækker sammen med et fast hold af rutinerede speciallæger akutvagten 24/7/365. Vi har alle, ellers er vi i gang med, at tage fagområdeuddannelsen i Akut Medicin. Derudover har vi ansat 26 reservelæger i forskellige uddannelsesstillingerne.

Skulle du have lyst til at prøve lægeligt af på en stor og veldrevet akutafdeling, så er muligheden tilstede her. Vi glæder os til at høre fra DIG:-)

Om Hospitalsenhed Midt
Hospitalsenhed Midt omfatter Regionshospitalet Viborg, Regionshospitalet Silkeborg, Regionshospitalet Hammel Neurocenter og Regionshospitalet Skive og har ca. 4.250 ansatte samt et budget på ca. 2,4 mia. kr. årligt.

De fire regionshospitaler danner tilsammen en hospitalsenhed, der har en stærk faglig profil og er i kraft af specialernes kompleksitet og bredde en af de bredest specialiserede hospitalsenheder i Jylland.

Se nærmere om Hospitalsenhed Midt på www.hospitalsenhedmidt.dk

Om løn- og ansættelsesvilkår
Løn- og ansættelsesvilkår er i henhold til gældende overenskomst på området.

Med henvisning til Lov om indhentelse af børneattest i forbindelse med ansættelse af personale m.v., vil der blive indhentet børneattest i forbindelse med eventuel ansættelse.

Ansættelsen sker ved Region Midtjylland med tjeneste indtil videre ved Hospitalsenhed Midt, Akutafdelingen.

Yderligere oplysninger
Yderligere oplysninger om stillingen kan fås ved henvendelse til ledende overlæge Jacob Stouby Mortensen på tlf. 7844 5111

Din ansøgning
Din ansøgning indeholdende autorisationsID, oplysninger om uddannelse og hidtidig erfaring skal være os i hænde senest tirsdag den 15. august 2017.

Da Region Midtjylland løbende gennemfører besparelser og omorganiseringer, vil omplaceringsramte medarbejdere, der søger stillingen, have fortrinsret til samtale