Reservelæge Dansk Gigthospital

Ansøgningsfrist: 25/10/2021

Vikar for reservelæge til Dansk Gigthospital 

En uklassificeret stilling som vikar for reservelæge er ledig til besættelse i 4 måneder ved Dansk Gigthospital per 1. november 2021-28. februar 2022.

Stillingen omfatter mulige funktioner i ambulatorium, dagenhed og stationær enhed. Stillingen giver mulighed for at styrke dine kompetencer og tilføje dig erfaringer inden for reumatologi.

Hvad er Dansk Gigthospital?
Dansk Gigthospital er Danmarks eneste hospital som udelukkende varetager den reumatologisk funktion. Hospitalet er et privathospital, ejet og drevet af Gigtforeningen men fungerer på kontrakt med det offentlige danske sygehusvæsen. Dansk Gigthospital har regionsfunktion i såvel inflammatoriske gigt lidelser, som i specialiseret rehabilitering og varetager den reumatologiske funktion for Sygehus Sønderjylland. Hospitalet varetager tillige på samme vilkår som de offentligt sygehus de dertil hørende uddannelses- forsknings- og kvalitetsmæssige forpligtigelser.

Hospitalet er omfattet af frit sygehusvalg og modtager således patienter fra hele landet til såvel stationær som ambulant behandling. 

Hospitalet har 28 sengepladser og er normeret med 7 overlæger og 7 reservelæger, herunder 1 hoveduddannelsesstilling, 2 introduktionsstillinger og 3 afdelingslæger. Der er tilknyttet en forskningsafdeling med en forskningschef/forskningsprofessor og derud over 2 kliniske professorer i rehabilitering, flere kliniske lektorer og 3 Ph.d. –studerende, samt TAP.

Reservelægerne indgår i 7 skiftet vagt fra bolig med 30 minutters tilkald. Der er reumatologiske overlæger i døgnbemandet beredskabsvagt på alle dage.

Vi lægger vægt på at:

  • Du har lyst og evne til at indgå i tværfagligt samarbejde i det reumatologiske team. 
  • Du har lyst til at arbejde med patienten som partner, hvor patientens problemstilling vurderes ud fra et helhedsperspektiv. 

Løn og ansættelsesvilkår
Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst mellem Danske Regioner og Foreningen af yngre læger.

Flere oplysninger
Læs mere om Gigthospitalet på www.danskgigthospital.dk. Har du spørgsmål til stillingen er du velkommen til at kontakte ledende overlæge Vibeke Stevenius Ringsdal på 7365 4026, mobil 2420 5624 eller mail VRingsdal@danskgigthospital.dk eller uddannelsesansvarlig overlæge Afshin A Christiansen AAChristiansen@danskgigthospital.dk

Ansøgningsfristen er mandag den 25. oktober 2021