Reservelæge / 1. reservelæge Kong Christian X's Gigthospital, Gråsten

Ansøgningsfrist: 2019-01-28T23:59:59

Ved Kong Christian X’s Gigthospital, Gråsten er et vikariat ledigt til besættelse fra 1. april 2019 eller snarest muligt herefter. Vikariatet er af minimum 6 måneders varighed med mulighed for forlængelse.  

 

Vil du lære mere om reumatologi? Har du fx besluttet, at du skal fortsætte en karriere i alm. praksis, inden for socialmedicin eller drømmer du om som nyuddannet læge, at stifte bekendtskab med intern medicin: reumatologi? Så er denne stilling måske noget for dig.  

 

Som yngre læge vil du beskæftige dig med alle facetter af reumatologien hos både ambulante og indlagte patienter og vil under ansættelsen opnå basale færdigheder i reumatologi. Endvidere vil du som uddannelsessøgende opnå bred basisviden inden for hele det interne medicinske område.  

 

Gigthospitalet  

Hospitalet varetager den reumatologiske funktion for Sygehus Sønderjylland og modtager patienter med såvel inflammatorisk som ikke-inflammatoriske lidelser. Hospitalet er omfattet af frit sygehusvalg og modtager således patienter fra hele landet til såvel stationær, som ambulant behandling. Sygehuset drives af Gigtforeningen.  

 

Hospitalet har 28 senge. Er normeret med 7 overlæger inklusiv en forskningsansvarlig overlæge og 7 reservelæger, hvoraf 1 hoveduddannelsesstilling og 2 introduktionsstillinger indgår. Forskningsenheden har 3 forskningsprofessorer, 3 kliniske lektorer og 3 Ph.d. studerende, samt fast støttepersonale.  

Reservelægerne indgår i 7 skiftet vagt med tilkald fra bolig og understøttes af reumatologiske speciallæger i døgnbemandet beredskabsvagt alle ugens dage.  

 

Vi kan tilbyde

  • Introduktionsprogram og løbende supervision og undervisning i det daglige arbejde
  • Et arbejde med mulighed for at opnå betydelig erfaring med et bredt spektrum af reumatologisk sygdomme  
  • Et arbejde med mulighed for at opnå færdigheder i ledpunktur og UL undersøgelsesteknik
  • En afdeling med mere end 16.000 ambulante besøg og ca. 800 indlæggelser årligt, samt en etableret tidlig artrit klinik og en fokuseret forskningsenhed med fokus på artrit
  • At hjælpe dig med bolig  

Løn  

Løn- og ansættelsesvilkår i henhold til overenskomst mellem Danske Regioner i Danmark og Foreningen af Yngre Læger.  

 

Gigthospitalet etablerer nyt Gigthospital i Sønderborg og planlægger flytning inden eller i løbet af din ansættelse fra Gråsten til Engelshøjgade 9A, 6400 Sønderborg.   

Du kan få mere at vide om Kong Christian X’s Gigthospital, om Gigtforeningen og om det reumatologiske område på www.gigthospitalet.dk  

 

Gigthospitalet er røgfrit for personalet.  

 

Yderligere oplysninger

Kan fås ved at kontakte Ledende overlæge Vibeke Ringsdal, telefon 24 20 56 24, E-mail: vringsdal@gigtforeningen.dk.