Regionslæge søges til Regionssygehuset i Aasiaat En ledig stilling pr. 1. april 2017. Hvis man ikke har mod på en fast stilling, så kan man søge et vikariat.

Dette job er udløbet

Kendskab til anæstesi og/eller selvstændig kirurgisk færdighed vil være en fordel, men er ingen betingelse.

Sundhedsvæsenet i et Grønlandsk distrikt, som Aasiaat, er først og fremmest rettet mod sundhedsfremme og forebyggelse samt såvel medicinsk som kirurgisk sygdomsbehandling. Funktionerne udgår fra sygehuset og tilbydes samtlige distriktets beboere, uanset om de bor i by eller bygd. Funktionerne udføres i et tæt samarbejde imellem læger, sygeplejersker, sundhedsplejersker, jordemødre, fysioterapeuter og det lokale personale, og arbejdet kræver i mange tilfælde tolkebistand.

Størstedelen af lægernes arbejdstid går med almen medicin i ambulatoriet, idet der dog er operationsdag en dag i ugen. Der er veludstyret operationsstue og skadestue samt daglig adgang til laboratorium, røntgen og ultralyd.

Overlægerne på DIH i Nuuk og rejsende speciallæger f.eks. indenfor specialerne øjen­, ØNH og dermatologi er tætte samarbejdspartnere.

For at arbejde i Grønland skal du have en dansk autorisation.

Såfremt du ikke er nordisk statsborger, gøres der opmærksom på, at der skal søges arbejds- ­og opholdstilladelse. Ansøgning kan ske på følgende link
https://www.nyidanmark.dk/dadk/spoergsmaal_og_svar/generelt/ophold_groenland_og_faeroeerne.htm

LØN­ OG ANSÆTTELSESFORHOLD
Ansættelsen, herunder til­ og fratrædelsesfrirejse, sker i henhold til den til enhver tid gældende overenskomst mellem Naalakkersuisut og Lægeforeningen.

REJSE OG BOLIGFORHOLD
Der vil til stillingen kunne anvises bolig, der betales efter gældende regler

Ved fastansættelse ydes fri tiltrædelsesrejse og bohaveflytning for den ansatte og dennes ægtefælle eller dermed ligestillede samt hjemmeboende børn under 18 år fra bopælen i norden til bopælen i Grønland, og efter tre års ansættelse fri fratrædelsesrejse og bohaveflytning retur.

Spørgsmål vedrørende boligen bedes stilet til arbejdsstedet.

KONTAKT
Information om stillingen og regionen kan indhentes ved henvendelse til ledende regionslæge Ove Ammitzbøll på E­mail OVEA@PEQQIK.GL eller pr. tlf. +299 89 42 70 mobil +299 58 27 25

Generelle oplysninger om løn og ansættelsesforhold kan desuden fås ved henvendelse til personalekonsulent Gitte Johnsen Lynge på telefon +299 34 42 15 eller på e­mail: GIJO@PEQQIK.GL

Ansøgning bilagt kopi af autorisation og relevante bilag sendes til PERSONALE@PEQQIK.GL

Bolig­ reference og oplysningsskema samt MRSA erklæring. Skemaerne kan hentes direkte fra http://www.peqqik.gl/Footerpages/Uddannelse/Ansaettelse_i_sundhedsvaesenet.aspx?
sc_lang=da­DK

Ansøgningsfrist: 27. januar 2017