Region Avaanaa – Ledende regionslæge Bibehold kontakten til det kliniske arbejde og bring samtidig dine lederevner i spil Ledende Regionslæge i Sundhedsregion Avannaa er ledig pr. 1. december 2017

Dette job er udløbet

Som ledende regionslæge bevarer du tæt kontakt til det kliniske arbejde, mens du sammen med den ledende regionssygeplejerske danner et stærkt lederteam, der står for den daglige drift og udvikling af Region Avannaa

Stillingen som ledende regionslæge i Sundhedsregion Avannaa er fysisk placeret ved regionssygehuset i Ilulissat.

Med undtagelse af sygeplejen varetager den ledende regionslæge den overordnede ledelse og samordning af regionens sundhedsfaglige opgaver. Det inkluderer alle aspekter af patientbehandling, mål, standarder og dokumentation

Regionsledelsen indgår i det samlede ledelsesforum Sundhedsvæsenet i Grønland. Det betyder, at du som leder i Region Avannaa har faglige og ledelsesmæssige sparringspartnere i såvel de øvrige regioner som på Dronning Ingrids Hospital i Nuuk. Den ledende regionslæge refererer til cheflægen i Grønland.

Vi ønsker som ledelsesgruppe at være synlige og nærværende i indsatsen for at fastholde Sundhedsvæsnet i Grønland som en attraktiv arbejdsplads med rige muligheder for såvel faglig som personlig udvikling.

Du er:

  • Uddannet speciallæge gerne med tværfaglig ledelseserfaring
  • En visionær og resultatorienteret leder, der i tæt dialog med medarbejderne og med gennemslagskraft og professionalisme kan understøtte den igangværende drift og udvikling
  • Strategisk tænkende, dynamisk arbejdende og procesorienteret
  • Fortrolig med økonomistyring og -planlægning
  • Interesseret i at navigere i spændingsfeltet mellem politik og faglighed

Sidst med ikke mindst…

Søger vi en leder, der brænder for at gøre en forskel og tør blive en del af et anderledes og udfordrende Sundhedsvæsen.

Region Avannaa

Avannaa betyder det nordlige, og regionen strækker sig over 1200 km på den nordvestgrønlandske kystlinje. Hvis man skal sætte dette ind i en Europæisk kontekst, svarer det til afstanden imellem København og Paris. Med sine 11.200 indbyggere fordelt på 4 byer og 24 bygder er det på trods af sin størrelse en af de mest befolkningsrige regioner i Grønland. Hele regionen befinder sig nord for polarcirklen, og det er her du kan opleve både mørketid og midnatssol. Hundeslæder er stadig et vigtigt transportmiddel, og den grønlandske fangerkultur sætter stadig præg på hverdagen.  

Du kan læse mere om ansættelse i det Grønlandske Sundhedsvæsen og om organisationen på www.gjob.gl, hvor du også kan læse om andres oplevelser med at flytte til og bo i Grønland.

LØN OG ANSÆTTELSE

Stillingen aflønnes i henhold til gældende overenskomst. Find din overenskomst her.

REJSE OG BOLIGFORHOLD

Der ydes fri til- og fratrædelsesrejse efter gældende overenskomst.

Der stilles en af Grønlands smukkeste boliger til rådighed, for hvilken der betales efter gældende regler.

Ansøgningsfrist: 29. september 2017

ANSØGNING

Ansøgning bilagt kopi af relevante bilag skal sendes gennem Sundhedsvæsenets rekrutteringssystem.

YDERLIGERE INFORMATION

Om stillingen kan indhentes ved henvendelse til cheflæge Assia Brandrup-Lukanow på mail abrl@peqqik.gl

Om løn og ansættelsesforhold fås ved henvendelse til kontorchef i Personaleadministrationen Lise Egede, tlf. +299 34 46 87 eller på mail lgd@peqqik.gl

Det grønlandske Sundhedsvæsen er pr. 1. juli 2017 blevet en røgfri arbejdsplads. Der er indført rygeforbud for alle ansatte i arbejdstiden. Dette omfatter alle indendørs og udendørs lokaliteter.

Ansøgningsfrist: 29. september 2017